Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

7 січня 2018
7 хв. читати

Форми англійського дієслова — герундій, дієприкметник, інфінітив

Немає часу читати? Збережи в

Одна заплутаних цікавих тем в англійській граматиці — це форми дієслова. Здавалося б, дієслово та й дієслово. Незліченної кількості закінчень, як в українській мові, немає, що там ще вигадувати? Та не так сталося, як гадалося ;) Так звані, не особові форми дієслова доволі часто вживаються в мовленні й тому потребують до своєї персони окремої уваги.

Зміст статті:

Що ж це таке? Частини мови, які поєднують в собі ознаки дієслова та іншої частини мови в англійській мові й мають назву не особові форми дієслова. До них в англійській мові відносяться інфінітив, герундій і дієприкметник. Їх об’єднує те, що це своєрідний мікс різних частин мови — іменника і дієслова, прикметника і дієслова.

Форми англійського дієслова — герундій, дієприкметник, інфінітив, зображення 1

Якщо зможете добре в цьому розібратися, то обирайте собі граматичний коктейль на будь-який смак. Не особові дієслівні форми мають такі ознаки: вони виражають дії без вказівки на особу, число, час і спосіб, мають форми стану і видо-часові форми. А тепер розглянемо кожну форму дієслова докладно.

Герундій

Оскільки в українській мові відсутній аналог герундія, він на початках може викликати деякі складності в україномовних студентів. Та не такий страшний герундій, як здається на перший погляд. Герундій в англійській мові виражає дію і володіє якостями як іменника, так і дієслова. У зв’язку з цим, розуміння цієї форми трохи ускладнюється. Функції герундія у реченні подібні до інфінітива, лишень з тією різницею, що якостей іменника в ньому більше. Це, так би мовити, «роблення чогось».

В українській мові герундій перекладається двома способами: як іменник (відповідає на питання «що?»), який передає процес («swimming» — плавання, «writing» — написання), або як дієслово невизначеної форми (інфінітив) — робити, або дієприслівник — роблячи. Складні форми герундію в англійській перекладаються підрядними реченнями (Do you mind mу taking your pen? — Ви не проти, якщо я візьму вашу ручку?).

Розглянемо на прикладі, як утворюється герундій та інфінітив в англійській мові. До інфінітива (наприклад, «to write») без частки «to» додається закінчення «-ing», і таким чином утворюється нове слово — «writing». Цей процес називається 4-ю формою дієслова. Негативна форма герундію формується за допомогою частки «not». У зв’язку з тим, що герундій в англійській мові володіє якостями дієслова й іменника, його можна вживати у функції практично будь-якого члена речення. Виключенням є тільки простий присудок. Як приклад це може бути:

  • підмет (Swimming is the best way to relax),
  • додаток (I don’t like drinking in public places),
  • означення (The task of solving this problem is quite difficult),
  • обставина (After reading the book I went to bed),
  • частина складеного присудка (Не intends working it in the evening).

Герундій (gerund), так само як і іменник, можна замінювати на it. Do you like reading? I like it very much.

Заняття англійською по Скайпу в EnglishDom - Подай заявку зараз і отримай безкоштовний урок!: 
read also
Читай також

Фрази та цитати для тату англійською

Дієприкметник в англійській мові

Дієприкметник поєднує в собі якості дієслова, прикметника і прислівника. В англійській мові дієприкметник — теж саме що і дієприслівник в українській (тобто ми говоримо «роблячи щось» або «зробивши щось»). Є два види дієприкметника — Participle I та Participle II і їх різні часові форми.

Форми англійського дієслова — герундій, дієприкметник, інфінітив, зображення 2

Participle I утворюється додаванням закінчення «-ing» до базового дієслова, в принципі, у такому вигляді ми й спостерігаємо його в мові частіше за все. Наприклад: Smoking a cigar, he entered the room. Таким чином, ми описуємо характеристику якогось об’єкту в процесі — «Курячи сигару, він увійшов до кімнати».

Читайте також: Частини мови в англійській мові

Participle II формується за допомогою закінчення «-ed» (для неправильних дієслів — це третя форма в таблиці). Він описує характеристику об’єкту, завершеність дії. наприклад: We have found a stolen bag.

Для чого потрібно знати дієприкметник і як його вживати? Дуже просто, за допомогою не хитрих конструкцій за участю дієприкметника можна чітко і лаконічно висловлюватися англійською мовою. А знання цих граматичних конструкцій буде світловим стрибком в розвитку вашого мовлення.

Отже,

Складний додаток (займенник («me», «her», «them», «you» etc.) / іменник + Participle I)

Наприклад: I saw her talking to him in the street. — Я бачив, як вона розмовляє з ним на вулиці.

В цій конструкції ми можемо використовувати тільки Participle I, щоби підкреслити, що дія, виражена дієприкметником, не завершена і відбувається в момент мовлення.

Складний підмет

Наприклад: The men were seen reading the newspapers. — Бачили, як чоловіки читали газети.

Ця конструкція вживається з дієсловами чуттєвого і розумового сприйняття («see», «hear», «know», «consider» etc.) в пасивному стані.
Незалежний дієприкметниковий зворот

Наприклад: The snow having stopped, we continued our way. — Після того, як сніг перестав йти, ми продовжили свій шлях.

Тут можна використовувати як Participle I, так і Participle II.
Цей зворот характерний для письмової мови і майже не вживається у розмовній, але його потрібно знати хоча би для розуміння прочитаного.

read also
Читай також

ED Words - як правильно вчити нові слова

Що таке Інфінітив в англійській мові

Якщо взяти перший кращий перекладач з англійської на українську мову, то ви побачите, що там представлені дієслова саме в формі інфінітиву (infinitive), тобто у початковій формі дієслова. На це вказує частка «to» перед самим дієсловом. Наприклад, «to swim», «to do», «to make» і так далі. Без частки «to» інфінітив вживається після модальних дієслів і побудови майбутнього часу. (I must go; I will go).

Форми англійського дієслова — герундій, дієприкметник, інфінітив, зображення 3

В реченні інфінітив може виступати:

  • підметом (To swim is good. — Плавати добре.),
  • іменною частиною складеного присудка (You were to show it to me at once. — Ви зобов’язані були показати мені це одразу.),
  • додатком (She asked him to go. — Вона попросила його піти.)

Дуже часто інфінітив в англійській мові вживається в конструкції, яка називається «Складний додаток» (Complex Object). Та вона лишень називається складною, насправді все досить просто.

Запам’ятайте, що після певних дієслів (чуттєвого сприйняття:«to hear», «to see», «to watch», «to feel» etc., які означають розумову діяльність: «to know», «to think», «to consider» etc. і деяких інших) ми використовуємо іменник з інфінітивом. Таким чином ми отримуємо конструкцію, за допомогою якої можна замінити ціле підрядне речення в українській мові. Наприклад:

I saw the man cross the street. — Я бачив, як людина перейшла дорогу.
I waited for her to tell me everything. — Я чекав, що вона мені все розповість.

Таким чином, оволодівши деякими правилами вживання не особових форм дієслова, ви можете зробити своє мовлення яскравіше, багатше і, що характерно саме для англійської мови, більш містким і лаконічним. Вивчення цих тем починається з рівня Pre-Intermediate і не закінчується навіть на Advanced, бо крім загальних правил, є ще багато нюансів, знання яких допоможе вам істотно вдосконалити свою англійську.

До зустрічі на уроках англійської!
Велика та дружня сім’я EnglishDom