Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

26 липня 2023
11 хв. читати

Іменник в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hey, everyone! Сьогодні обговоримо іменники в англійській мові. Розберемо, що таке іменник, що він позначає та яку роль він виконує в реченні. Розглянемо види та класифікацію іменника, і також дізнаємося, як з іменника можна зробити прикметник. Let’s get down to the basics!

Іменник в англійській мові (noun) — це частина мови, яка позначає (називає) предмет, особу або явище і відповідає на запитання «хто?» або «що?».

Іменники можуть позначати:

 • речі: plane – літак, magazine – журнал;
 • живих істот: dog – собака, human – людина;
 • місця: field – поле, New York – Нью-Йорк;
 • матеріали: cloth – тканина, wood – деревина;
 • процеси: life – життя, laughter – сміх;
 • стани: rest – відпочинок, sleep – сон;
 • абстрактні поняття: beauty – краса, happiness – щастя;
 • якості: kindness – доброзичливість, bravery – сміливість.

Роль іменника в англійських реченнях

Англійські іменники можуть відігравати роль будь-якого з п'яти основних членів речення — підмета, присудка, додатка, означення або обставини.

Підмет (subject)

У ролі підмета іменник в англійській мові може виступати самостійно або ж з визначеннями.

The classes begin at eight o’clock. – Заняття починаються о восьмій годині.

Тhе new student is ill. – Новий студент захворів.

Присудок (predicate)

У ролі присудка іменник обов'язково має йти слідом за дієсловом-зв'язкою. Найчастіше цією зв'язкою виступає дієслово to bе (бути).

Не is a pupil. – Він учень.

Не is а good pupil. – Він хороший учень.

Додаток (object)

Роль іменника в реченні як додатка зобов'язує його завжди стояти після присудка і бути прямим або непрямим доповненням.

Прямий додаток відповідає на питання «кого?», «що?» і зазвичай використовується без прийменника.

The Soviet industry has given the miner (непрямий додаток) the coal combine (прямий додаток). – Радянська промисловість дала шахтареві вугільний комбайн.

Uranium can be produced from thorium (прийменниковий додаток). – Уран можна отримати з торію.

Означення (attribute)

У якості означення іменник може вживатися або з прийменником, або без нього.

У першому випадку воно стоїть після означуваного слова і здебільшого відповідає українському прикметнику або іменнику.

У другому — перед означуваним іменником після артикля. Воно також може відповідати прикметнику української мови.

Do you have any laboratory experience? – У вас є досвід роботи в лабораторії (букв. лабораторний досвід)?

In the radio telephone sound waves are converted into radio waves. – У радіотелефоні звукові хвилі перетворюються на радіохвилі.

The atomic reactor is encased in a jacket of steel. – Атомний реактор поміщається в сталевому корпусі.

Обставина (adverbial modifier)

У якості обставини іменник використовується тільки з прийменником, зазвичай це певний артикль. Він може перебувати як на початку, так і в кінці речення.

His car is in the garage. – Його машина знаходиться у гаражі.

Не walked back slowly into the room. – Він повільно повернувся до кімнати.

Bodies are lighter in water than they are in air. – Тіла легші у воді, ніж у повітрі.

Читай також

Організація навчання всередині компанії: способи мотивації, методики, оцінка результатів

Морфологічний склад іменників

За своїм складом іменники поділяють на:

 • Прості іменники — у складі яких немає суфікса або префікса: pen – ручка, book – книга, day – день, cat – кіт.
 • Похідні іменники – у яких є суфікс чи префікс або те й інше: brotherhood — братерство, engineer – інженер, actress – актриса, immortality – безсмертя.
 • Складні (або складові) іменники — складаються з двох слів: двох іменників або іменника та прикметника, або іменника та дієслова.

Іноді такі слова сполучені прийменниками: letterbox – ящик для листів (letter – лист, box – ящик), blackboard – класна дошка (black – чорний, board – дошка), son-in-law – зять (son – син, in – прийменник «в» (або «по»), law – закон), waterfall – водоспад (water – вода, fall – падати).

Класифікація іменників

За своїм значенням іменники поділяються на загальні та власні імена.

Імена власні (proper nouns)

Позначають єдині у своєму роді предмети або назви, що виділяються із загального класу:

 • Географічні назви, національності та мови:

Australia – Австралія;
the Greeks – греки;
English – англійська мова.

 • Власні імена:

Mary – Мері;
Parker – Паркер.

 • Місяці та дні тижня:

Monday – понеділок;
October – жовтень.

 • Назви небесних тіл:

Earth – Земля;
the Moon – Місяць.

 • Назви кораблів, готелів, клубів:

The Santa Maria – Санта-Марія (корабль Колумба).

 • Назви свят:

Halloween – Гелловін;
the New Year – Новий рік.

 • Назви будівель, вулиць, парків, мостів:

Hyde Park – Гайд-Парк;
Broadway – Бродвей.

 • Назви закладів, організацій, друкованих видань:

North Atlantic Treaty Organization – Організація Північноатлантичного договору  (НАТО);
the Times – Таймс (газета).

Власні імена пишуться з великої літери (включно з назвами місяців і днів тижня, на відміну від української мови).

Якщо це поєднання кількох слів, то всі вони, крім артиклів і прийменників, теж пишуться з великої літери (the United States of America – Сполучені Штати Америки).

Загальні імена (common names)

Вказують на загальні назви предметів, матерій, осіб і понять, їхніх категорій і груп: love – кохання, father – батько, bus – автобус.

До загальних іменників належать:

 • Збірні (collective nouns) — іменники, що являють собою назви груп осіб, тварин, предметів, які розглядаються як єдине ціле: club – клуб, team – команда, crowd – натовп, herd – стадо, fleet – флот;
 • Речові (material nouns) — іменники, що позначають різні речовини: iron – залізо, water – вода, wool – шерсть;
 • Конкретні (concrete nouns) — іменники, що позначають назви будь-яких предметів, які мають властивість бути впізнаними за допомогою відчуття: ball – м’яч, stone – камінь;
 • Абстрактні (abstract nouns) — іменники, що позначають назви понять, якості, властивості, ознаки або якийсь стан предмета, особи: knowledge – знанння, strength – сила, courage – мужність, beauty – краса.

Обчислювальні та необчислювальні іменники в англійській мові

Загальні іменники також поділяються на обчислювальні та необчислювальні (або ж злічувані та незлічувані іменники в англійській).

До обчислювальних іменників належать назви предметів, які можна перерахувати. Вони вживаються як в однині, так і в множині: a book – книга, five books – п’ять книг.

До необчислювальних іменників належать назви речовин і понять, які не можна перерахувати, тобто речові та абстрактні іменники. Вони вживаються тільки в однині: iron – залізо, capitalism – капіталізм.

Деякі англійські іменники в різних значеннях можуть бути як обчислювальними, так і необчислювальними:

My dad has bought a couple of papers. – Мій батько купив пару газет.

Paper was invented in China in 105 BC. – Папір було винайдено в Китаї у 105 році н. е.

Just look at those beauties ahead! – Тільки поглянь на тих красунь попереду!

Her beauty was stunning. – Її краса була карколомною.

Однина та множина іменників

Як ви вже зрозуміли, іменник може бути як в однині, так і у множині.

Однина (singular) позначає один предмет: cup – чашка, gun – гармата, bubble – бульбашка.

Множина (plural) позначає два і більше предмети: three cups – три чашки, two guns – дві гармати, hundreds of bubbles – сотні бульбашок.

Утворення множини англійських іменників

Англійський іменник можна поставити у множину, додавши до нього закінчення «-s».

Воно читається як [z] після голосних і дзвінких приголосних: shoe – shoes, hen – hens. Або як [s] після глухих приголосних: bat – bats.

Як з іменника зробити прикметник?

В англійській мові можна утворити прикметник від іменника за допомогою додавання суфікса.

Розглянемо деякі суфікси, за допомогою яких можна утворити прикметник від іменника.

 • Суфікс «-al»: centre – центр, central – центральний; form – форма, зовнішній вигляд, formal – такий, що стосується зовнішнього боку (питання, проблеми), формальний.
 • Суфікс «-ary»: element – елемент, elementary – елементарний; document – документ, documentary – документальний.
 • Суфікс «-ful»: use – користь, useful – корисний; beauty – краса, beautiful – красивий.
 • Суфікс «-ic»: magnet – магніт, magnetic – магнітний.
 • Суфікс «-ive»: progress – прогрес, progressive – прогресивний; mass – маса, massive – масивний.
 • Суфікс «-less»: use – користь, useless – даремний; hope – надія, hopeless – безнадійний.
 • Суфікс «-ous»: adventure – авантюра, adventurous – нерозважливо сміливий, авантюрного складу; fame – популярність, слава, famous – відомий, знаменитий. Замінюємо крайню голосну.
 • Суфікс «-y»: rain – дощ, rainy – дощовий; taste – смак, tasty – смачний. Також замінюємо крайню голосну.

Відмінки іменників в англійській мові

Відмінок — це граматична категорія, яка відображає взаємозв'язок іменника з іншими словами речення.

У сучасній англійській мові існує лише два відмінки: загальний і присвійний.

 • Загальний відмінок (common case) англійських іменників нічим не позначений, тобто іменники в цьому відмінку мають нульове закінчення (chair, car). Його значення дуже розмите, і залежно від контексту іменник у загальному відмінку може виконувати найрізноманітніші функції.
 • Присвійний відмінок (possessive/genitive case) найчастіше виражає приналежність (звідси назва possessive).

Присвійний відмінок утворюється за допомогою знаку апострофа і літери «s» ('s) або просто апострофа (').

Останній спосіб використовується для іменників у множині (pupils' work, cars' colour) і грецьких запозичень, що закінчуються на [-iz] (Xerxes' army, Socrates' wife)

Рід іменників

Рід іменників вказує на приналежність іменника до чоловічої або жіночої статі.

В англійській мові не завжди можна визначити рід за закінченням слова, як і в українській. До того ж лише іменники, що вказують на одухотворені об'єкти або людей, можуть розрізнятися за родами (чоловічим і жіночим). Усі інші іменники належать до нейтрального роду (it).

Іменники, що позначають чоловічу стать, належать до чоловічого роду (masculine gender): boy – хлопчик, man – чоловік, horse – кінь.

Іменники, що позначають жіночу стать, належать до жіночого роду (feminine gender): girl – дівчина, woman – жінка, mare – кобила, lioness – левиця.

Іменники, що позначають неживі предмети, та абстрактні іменники, як правило, належать до середнього роду (neuter gender). До цього ж роду зазвичай належать і іменники, що позначають тварин. Наприклад: chair – стілець, fear – страх, cat – кіт.

Багато одухотворених іменників нейтральні. Поза контекстом вони не позначають певну стать і мають однакову форму як для чоловічої статі, так і для жіночої. Це так звані іменники невизначеного роду (indeterminate gender): child – дитина (може бути хлопчик та дівчинка); singer – співак, співачка; cook – кухар (чоловік і жінка); cousin – двоюрідний брат, двоюрідна сестра; assistant – помічник (чоловік і жінка).

Читай також

Чи зможете ви підтримати розмову про фінанси англійською мовою?

Підсумки

Давайте підведемо підсумки.

 • Іменники — це слова, що позначають предмети, людей, тварин та інші одухотворені або неживі речі.
 • Усі іменники в англійській мові поділяються на 2 групи: імена власні (proper nouns) та імена загальні (common nouns).
 • Іменники, що відносяться до іменників загальних, поділяються на обчислювальні (countable nouns) і необчислювальні іменники (uncountable nouns).
 • Поняття роду в англійських іменників практично відсутнє. Усі одухотворені слова належать або до чоловічого, або до жіночого роду відповідно до свого значення, і можуть замінюватися займенниками «he» – він або «she» – вона.
 • Усі тварини та неживі предмети належать до середнього роду і можуть бути замінені займенником «it»- він / вона / воно, неживі.
 • Англійські іменники поділяються на прості (simple nouns), похідні (derived nouns) і складені (compound nouns).
 • Іменники в англійській мають лише 2 відмінки: загальний (nominative case) і присвійний (possessive case), що відповідає на запитання «чий?».

And that's pretty much it! Тепер ви знайомі з основними правилами вживання іменників в англійській мові, а, можливо, і трохи поповнили свій словниковий запас. Never forget the basics!

Розширюйте горизонти, вивчайте іменники в англійській мові та спілкуйтесь без обмежень. Англійська онлайн – зручний і невичерпний ресурс для досягнення цілей та розвитку особистості. Завдяки цьому інструменту вивчення можна побудувати власний успішний світ без мовних бар'єрів.

Велика і дружня родина Englishdom