Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

29 травня 2023
7 хв. читати

Відкритий склад в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Кожне англійське слово — це цілісна, але водночас унікальна мозаїка, яку було зібрано з окремих, крихітних частин, іменованих складами. Склад (syllable) може бути літерою, а іноді й цілою групою приголосних і голосних, яку англійці вимовляють по-різному. Але, незважаючи на різноманітне читання, основних типів складів всього чотири: відкритий та закритий склад в англійській мові, склади типу «голосна + r» та «голосна + r + голосна». Що ж, обговоримо їх детальніше. Let’s do this!

Відкритий склад в англійській мові (I тип) 

Особливості:

 • У відкритому складі використовується лише одна голосна.
 • Голосна вимовляється як і в алфавіті.
 • Голосна – остання буква в складі.
 • Відкриті склади мають не більше одного приголосного між відкритим складом та наступною голосною.

Приклади читання голосних у відкритому складі:

Літера «A» [eɪ] – fame [feɪm] – слава, baby ['beɪbɪ] – дитина, female ['fi:meɪl] – особа жіночої статі.

Літера «O» [əu] – note [nəut] – примітка, zero ['zɪərəu] – нуль, frozen ['frəuz(ə)n] – заморожений.

Літера «E» [ɪ] – we [wɪ] – ми, behind [bɪ'haɪnd] – позаду, uneven [ʌn'i:v(ə)n] – неврівноважений.

Літера «I» [aɪ] – icy ['aɪsɪ] – крижаний, iris ['aɪərɪs] – райдужна оболонка (ока), ivory ['aɪv(ə)rɪ] – слонова кістка або кокаїн.

Літера «Y» [aɪ] – wry [raɪ] – кривий, apply [ə'plaɪ] – звертатися з проханням, descry [dɪ'skraɪ] – розглянути.

Літера «U» [ju:] – funeral ['fju:n(ə)rəl] – похорон, museum [mju:'zi:əm] – музей, universe ['ju:nɪvɜ:s] – світобудова.

Читай також

Свята та традиції США

Закритий склад в англійській мові (II тип) 

Особливості:

 • У закритому складі використовується лише одна голосна.
 • Якщо слово складається лише з двох літер, воно обов'язково має закінчуватися на приголосну.
 • Якщо в слові всього три літери, то в закритому складі одна приголосна стоїть до і одна (або більше) стоять після голосної.
 • У тому разі, якщо слово має два закритих склади, що йдуть один за одним, між голосними стоятимуть приголосні літери.
 • Усі звуки короткі.

Приклади читання голосних у закритому складі:

Літера «A» [æ] – tomcat ['tɔmkæt] – кіт, wombat ['wɔmbæt] – вомбат, snatch [snætʃ] – пограбування.

Літера «O» [ɔ] – clot [klɔt] – комочок, pol [pɔl] – політик, common ['kɔmən] – всезагальний.

Літера «E» [e] – gen [dʒen] – інформація, businessmen ['bɪznɪsmən] – підприємці, nest [nest] – гніздо.

Літера «I» [ɪ] – chit [tʃɪt] – записка, splinter ['splɪntə] – заноза, miff [mɪf] – сварка.

Літера «Y» [ɪ] – mythology [mɪ'θɔlədʒɪ] – міфологія, system ['sɪstəm] – система, mystify ['mɪstɪfaɪ] – містифікувати.

Літера «U» [ʌ] – make-up ['meɪkʌp] – макіяж, rummer ['rʌmə] – великий бокал, blush [blʌʃ] – рум'янець.

Склад виду «голосна + r» (III тип) 

Особливості:

 • Останні літери складу: (приголосна) + голосна + «r».
 • У цьому виді англійського складу всі звуки довгі й у транскрипції мають особливе позначення у вигляді «:».

Приклади читання третього типу:

Літера «A» [ɑ:] – barge [bɑ:dʒ] – баржа, bazar [bə'zɑ:] – ярмарок-маскарад під східний базар, guitar [gɪ'tɑ:] – гітара.

Літера «O» [ɔ:] – pork [pɔ:k] - свинина, torque [tɔ:k] – кручене металеве намисто, orc [ɔ:k] – орк.

Літера «E» [ɜ:] – erne [ɜ:n] – орлан-білохвіст, therm [θɜ:m] – одиниця тепла, fern [fɜ:n] – папороть.

Літера «I» [ɜ:] – pirn [pɜ:n] – котушка, smirch [smɜ:tʃ] – брудна пляма, kirn [kɜ:n] – свято врожаю.

Літера «Y» [ɜ:] – myrrh [mɜ:] – ароматична смола, myrtle ['mɜ:tl] – мирт, Mr. Byrd [bɜ:rd] – пан Бьорд.

Літера «U» [ɜ:] – spur [spɜ:] – шпора (на взутті), blur [blɜ:] – розмита пляма, concur [kən'kɜ:] – відбуватися одночасно.

Склад виду «голосна + «r» + голосна» (IV тип) 

Особливості:

 • Деякі голосні перетворюються на трифтонги або дифтонги.
 • Дифтонг (diphthong) — звук, утворений комбінацією двох голосних в одному складі, у якому спочатку звук вимовляється як один голосний, але потім плавно перетікає в інший.
 • Трифтонг (triphthong) — поєднання з трьох букв або звуків.

Приклади читання четвертого типу:

Літера «A» [ɛə] – Maryland ['mɛərɪlænd] – Меріленд, wary ['wɛərɪ] – обережний, canary [kə'nɛərɪ] – канарка.

Літера «O» [ɔ:] – shore [ʃɔ:] - берег, more [mɔ:] – більш численний, swore [swɔ:] – присягався.

Літера «E» [ɪə] – sphere [sfɪə] – шар, here [hɪə] – тут, revere [rɪ'vɪə] – почитати.

Літера «I» [aɪə] – mire ['maɪə] – трясовина, crossfire ['krɔsfaɪə] – перехресний вогонь, retirement [rɪ'taɪəmənt] – вихід на пенсію.

Літера «Y» [aɪə] – tyre ['taɪə] – покришка, lyre ['laɪə] – ліра, gyre ['dʒaɪə] – кругове обертання.

Літера «U» [juə] – purely ['pjuəlɪ] – без домішок, cureless ['kjuələs] – невиліковний, demure [dɪ'mjuə] – скромний.

Німа голосна «E»

 • Глухий склад або склад із німою голосною «е» на кінці.
 • Складається з голосного, за яким слідує приголосний, а потім літера «е», яка якраз і не вимовляється.
 • Як правило, це кінцевий склад у кореневій частині слова.

Приклади читання: fake [feɪk] – підроблений, centime ['sɑ:nti:m] – сантим, commune ['kɔmju:n] – громада etc.

NOTA BENE: В англійській мові німі голосні наприкінці слів вважаються показником того, що склади відкриті. Відповідно і читаються голосні таким самим способом.

Як стати гуру англомовної вимови

 • Записуйте мову на диктофон, щоб виявити проблемні аспекти вимови, над якими варто попрацювати надалі.
 • Не поспішайте і стежте за диханням, тому що швидкість промови не завжди є показником швидкості і чіткого промовляння.
 • Закрийте очі та візуалізуйте процес створення звуку в момент мовлення.
 • Вимова — фізичний скіл, оскільки під час говоріння іноземною мовою ви використовуєте різні м'язи обличчя. З цієї причини, завжди тренуйте звуки, які не виходять.
 • Хороша вимова — не просто засвоєння окремих звуків. Приділяйте час інтонації та наголосу.
 • Практикуйтеся перед дзеркалом, звертаючи увагу на позицію рота та мови.
 • Слухайте англомовні подкасти, дивіться фільми та повторюйте за носіями.
 • Проблеми з вимовою зберігаються, тому що ми боїмося зробити помилки. Не бійтеся.
 • Практикуйте усне мовлення, коли перебуваєте на самоті в комфортній обстановці.
 • Знайдіть приятеля, який вивчає мову, та обмінюйтесь думками. Трохи критики з боку — корисна річ.
 • Співайте улюблені пісні англійською, відчувайте ритм та акценти інтонації.
 • І, наостанок, обов’язково прочитайте статтю щодо правил читання англійських голосних і приголосних, щоб напевно стати майстром фонетики.
Читай також

Готуємося до НМТ з англійської

Підсумки

Хоча вивчення типів складів в англійській мові займе певний час, нехитрі правила читання згодом допоможуть поліпшити не тільки фонетику, а й орфографію. Крім того, це дасть змогу розширити словниковий запас і використовувати нові знання під час живого спілкування з нейтівами.

Розкрийте світ нових можливостей, вивчаючи англійську онлайн. З Englishdom ви впевнено оволодієте мовою для комунікації у будь-якому куточку світу та дізнаєтесь все про відкритий склад в англійській мові. Think global, speak local.

Speak English right and be awesome ;)

Велика і дружня родина #EnglishDom