Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

26 січня 2024
18 хв. читати

Дієслово to be в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Бути чи не бути? That is not the question... Морське божество Протей у стародавніх греків, могло (як і море) набувати будь-якого вигляду. До чого це ми?

До того, що дієслово to be відоме у світі не тільки як найжиттєвіше і завжди актуальне, а й як найбільш мінливе (protean) в англійській мові, яке постійно змінюється і набуває різних форм, інколи не настільки нам помітних.

З огляду на те, що воно так часто використовується в англійській мові, доволі сумно, що "to be" має бути найнестійкішим і найслизькішим дієсловом у мові. Давайте пізнаємо to be правила. C'mon!

Практикуй англійську, поки гортаєш Instagram. У наших сторіс багато інтерактивних завдань - підписуйся.

Що таке дієслово to be і навіщо воно потрібне

Дієслово To Be (am, is, are) - основа граматики англійської мови. Якщо ви недозрозуміли або недовчили цей матеріал, то все ваше вивчення англійської мови, найімовірніше, буде малоуспішним. Тож якщо ви відчуваєте, що десь маєте прогалину в цьому матеріалі, то краще затримайтеся довше на цій статті.

Саме це дієслово лежить в основі побудови приблизно 30 відсотків усіх англійських граматичних конструкцій і саме з нього варто почати вивчення англійської граматики.

Дієслова в англійській мові не змінюються за особами, але дієслово to be - виняток. За допомогою цього дієслова ми складаємо прості речення, які в російській мові дієслова не містять, наприклад, "я крутий", "он - нет", "это прикольно" тощо.

В англійській мові речення неприпустимо складати без дієслова, що виконує дію, і "to be" слугує дієсловом-зв'язкою.

Наприклад, щоб сказати "я студент", ми маємо вставити потрібну форму дієслова-зв'язки "to be", і речення набуде сенсу "I am a student." - "я (є) студент".

Ми повинні акуратно обирати правильну форму дієслова для об'єкта, залежно від однини чи множини. Це зазвичай легко. Ми ж не писали б: "The troops was moving to the border" - "Війська рухалися до кордону". Ну куди це годиться?

Однак деякі речення потребують більш пильної уваги. Як ви, наприклад, напишете:

The majority of Facebook users are (or is?) upset about the increase in spam.
Більшість користувачів Facebook засмучені через збільшення обсягу спаму.

Насправді, у цьому реченні все залежить від вашого акценту - якщо він зосереджений на користувачах - ставимо "are", якщо на групі людей - "is".

Множина чи однина залежить від вашого вибору. Якщо вагаєтеся, на чому саме акцентувати увагу, то обирайте те, що вам звучить краще. Навряд чи ваша обрана форма "to be" когось засмутить.

До речі, "majority" використовується тільки з обчислювальними іменниками: "he ate the majority of cookies", але не "he ate the majority of the pie". натомість скажемо: "he ate the majority of the pie."

Читай також

Різдво та Новий рік у США та Англії

Переклад українською дієслова to be

Перекладається "to be" як "бути", "перебувати", "існувати", "бути" або не перекладається взагалі, і може бути в Present (am, is, are), Past (was, were) і Future (will (be)/shall (be)) часах. Форма дієслова залежить від того, хто виконує дію.

На відміну від російської мови в англійській дієслово-зв'язка ніколи не опускається, через строго фіксований порядок слів:

Правило to be: підмет (subject) + присудок (verb) + доповнення (object).
"To be" - це інфінітив, і він дієвідмінюється (змінюється за особами та числами):

I am - я є;
he (she, it) is - він вона воно є (існує);
we are - ми є;
you are - ти, ви є;
they are - вони є (існують).

I am in the room
The book is on the table

У цих реченнях "to be" є самостійним дієсловом, як і в українській мові, воно може бути дієсловом-зв'язкою в іменному присудку (у значенні "є").

Використовуємо дієслово в 3 випадках, коли хочемо сказати:

Хто/що ким/чим є (був/буде бути): I am/was/will be a nurse.
Хто/що яким є (був/буде бути): My cat is/was/will be black.
Хто/що де перебуває (перебував/буде перебувати): They are/were/will be at work.

Заперечна та питальна форма речення з дієсловом to be

Негативну форму ми використовуємо, коли нам треба сказати, що хтось/щось не є чимось/кимось/якимсь, не знаходиться десь.

Вона утворюється шляхом додавання частки not після дієслова be.

To be правило приклад:

This is not important.
Це не є важливим.
I am not at home.
Я не перебуваю вдома.
You are not a teacher.
Ти не є вчителем.

Щоб поставити запитання, необхідно перенести дієслово be (am, are, is) на перше місце. Розглянемо, як із стверджувального речення зробити питальне.

Am I busy? Yes, I am.
Я є зайнятим? Так, є.
Am I busy? No, I am not.
Я є зайнятим? Ні, не є.
Is your cat at home? Yes, it is.
Твій кіт перебуває вдома? Так, знаходиться.

Уживання дієслова to be

Якщо ми хочемо описати місце розташування чогось, стан чогось або те, чим є цей предмет/людина, то використовуємо дієслово to be.

Дієслово вживається як самостійне дієслово, допоміжне дієслово, дієслово-зв'язка та в конструкції "there is/there are."

 • Як самостійне дієслово (бути, перебувати, існувати або не перекладається):
I am at home.
Я (перебуваю) вдома.
She was at the Institute yesterday.
Вона була в інституті вчора.
Не is in New York.
Він (перебуває) у Нью-Йорку.
 • У питальній формі дієслово "to be" ставиться перед підметом і не потребує допоміжного дієслова для утворення питальної або заперечної форми. Те саме відбувається в континуативній (дуративній) формі дієслова (Continuous).
Is he in New York?
Він (перебуває) у Нью-Йорку?
Was she at the Institute yesterday?
Вона була вчора в інституті?
 • Негативна форма утворюється за допомогою заперечення "not", яке ставиться після дієслова "to be".
She was not (wasn't) at the Institute yesterday.
Вона не була вчора в інституті.
Не is not (isn't) in New York.
Він не (перебуває) у Нью-Йорку.
 • У розмовній мові "not" зазвичай зливається з "to be", утворюючи скорочення:
is not = isn't
are not = aren't

Дієслово "to be" також скорочується з особистим займенником:

I am = I'm
We are = we're
He is = he's

 • Як допоміжне дієслово.
  Використовується для утворення дієслівних форм продовжених часів (Continuous) і продовжених досконалих часів (Perfect Continuous).
They are reading a book.
Вони читають книгу.
He is sleeping now.
Він спить зараз.
We have been working here for 10 years.
Ми працюємо тут (уже) 10 років.
 • Допоміжні дієслова, до речі, також можуть комбінуватися з базовою формою "to be" для утворення простих відповідей:
Is Jack in class this morning?
Well, he might be.
Хтось допомагає Джеку з домашнім завданням?
I'm not sure. Jane could be.
 • Також "to be" використовується для утворення пасивного стану (Passive Voice):

Active: Не bought a new magazine.
Він купив новий журнал.

Passive: A new magazine was bought.
Новий журнал купили.

 • Як дієслово-зв'язки (бути, бути).
I am a doctor.
Я лікар.
Не is a doctor.
Він лікар.
Her new hat is red. Її новий капелюх - червоний.

 • У конструкції "there is/there are" (перебувати, бути).
There is a table in the room.
У кімнаті (є) стіл.

У цьому реченні "there" є формальним підметом. Дійсним підметом є іменник, який стоїть за дієсловом "be" (is), тобто "table".

Якщо цей підмет стоїть у множині, то дієслово "to be" теж має бути у множині.

There are tables in the room.
У кімнаті (є) столи.
 • При зміні часу змінюється форма дієслова "to be":
There was a table in the room.
У кімнаті був стіл.
There were tables in the room.
У кімнаті були столи.
 • Переклад речень із конструкцією "there is/there are" починається з перекладу обставини місця.

Негативна форма:

There is no table in the room. (There isn't a table...).
У кімнаті немає (ніякого) столу.
There is no water in the bottle. (There isn't any water in the bottle.)
У пляшці немає води.

Запитальна форма:

Is there a man in the house?
У будинку є чоловік?
Are there (any) apples in the greengrocers?
В овочевому магазині є яблука?
 • "To be" часто працює у зв'язці з іншими дієсловами:
He is playing the piano
She will be arriving this afternoon.
 • А іноді "to be" стоятиме сам по собі. Особливо в простих відповідях на не менш прості запитання:
Who's going to the movies with me tonight?
am.
Who's responsible for this mess?
She is.

Інтонація в таких відповідях зазвичай падає на дієслово.

 • Дієслово "to be" також діє як сполучне, поєднуючи суб'єкт речення з предметним додатком або прикметниковим додатком. Дієслово-зв'язка не виконує жодних дій у реченні: предметний додаток повторно ідентифікує суб'єкт, а додатковий прикметник модифікує його.
Professor Rogers is the Director of Online Learning.
Our trip to San Diego was fantastic!

Відмінювання дієслова to be

Тут усе просто. Ось найповніша "awesome" таблиця відмінювань цього звивистого дієслова в усіх часах і на всі часи:

 Дієслово to be таблиця
  Indefinite Continuous Perfect
Present I am 
We are 
You are 
They are 
I am being 
He is being 
We are being
You are being
They are being
I have been 
He has been
We have been 
You have been  
They have been 
Past I was 
he was 
we were 
you were 
they were 
I was being 
He was being 
We were being 
You were being 
They were being 
I had been 
He had been 
We had been 
You had been 
They had been 
Future I will be 
He will be 
We will be 
You will be 
They will be 
I will have been 
He will have been 
We will have been 
You will have been 
They will have been 
Future in the Past I would be  
He would be 
We would be 
You would be 
They would be 
I would have been 
He would have been 
We would have been 
You would have been 
They would have been 

Форма being

Ви напевно не раз зустрічали дієслово "to be" у формі "being". В англійській мові, як відомо, окрім теперішнього та минулого часу, ще існує дієприкметник минулого часу та тривала форма.

Тому все, що написано далі, цілком логічно:

"Be" - форма теперішнього часу. Минулий час - "was", "were". Дієприкметник минулого часу - "been" (для утворення перфектних часів). А тривала форма - "being".

Тепер тільки залишилося розібратися, коли саме ми вживаємо "being".

To be правило, приклад, опис людей:

The boy is noisy.
Цей хлопчик галасливий. (Це риса його характеру, він завжди створює багато шуму).
The boy is being noisy. (У даній конкретній ситуації цей хлопчик поводиться шумно).
You are so hot.
Ти така гаряча штучка. (Це риса твого характеру, ти завжди завжди маєш карколомний вигляд).
You are being so hot. (У даній ситуації ти маєш гарячий, і шикарний вигляд. Хоча, можливо, ти зазвичай виглядаєш не так бомбезно).
 • Таким чином, "being" + прикметник характеризує чиюсь поведінку або дії:
Why are you being so stupid?
Чому ти такий тупий (зараз)? / Чому ти поводишся так тупо?
You are being rude when you hurt other people's feelings.
Ти поводишся грубо, коли зачіпаєш почуття інших людей.
 • Зрозуміло, "being" можна використовувати не тільки в теперішньому часі з "am", "are" або "is", а й у минулому часі з "was", "were":
When I said that hat doesn't look good on you, I was just being honest (with you).
Коли я сказав, що капелюх тобі не личить, я просто був чесним (з тобою).
 • Зверніть увагу, що коли прикметники описують почуття та емоційні стани, тривала форма не використовується:
am delighted to hear that you have won the first prize (не «I am being delighted»).
was upset when I heard that I had failed the test (не «I was being upset»).

 • "Being" також вживається з дієприкметником минулого часу при утворенні пасивної форми (Passive):
I'm quite sure that someone is following me. (Active)
I'm quite sure that I am being followed. (Passive)
Моя сестра готує вечерю. (Активний)
Вечерю готує моя сестра. (Пасивний)
My car is being repaired.
Мою машину ремонтують.
 • Крім того, "being" вживається з дієсловами, після яких використовується герундій (дієслово + "-ing"):
I hate being nervous.
Ненавиджу бути нервовим.
Stop being lazy and help me with the dishes.
Зав'язуй лінуватися і допоможи мені з посудом.
I love being with my cat.
Я люблю проводити час (бути) зі своїм котом.
 • А ще ми ставимо "being" після прийменників, як, наприклад, тут:
I was in the hospital for a month after being kicked in the face.
Я пролежав у лікарні місяць після того, як мене вдарили ногою в обличчя.
That's the problem with being late all the time - people stop trusting you. У цьому й полягає проблема постійних запізнень - люди перестають тобі довіряти.
The best part of being a teacher is interacting with the students.
Найкраще в професії вчителя - взаємодія з учнями.
She got an award for being the best actress of the year.
Вона отримала нагороду як найкраща актриса року.

Nota bene: тільки не використовуйте в таких випадках "be" або "been"! It's only "being"!

 • Нарешті, ви можете зустріти "being" у складних реченнях як частину підрядного речення, коли "being" замінює сполучники "because" / "as" / "since".
Being busy (because he was late), he couldn’t watch the show.
Через свою зайнятість, він не зміг подивитися шоу.
Being a friend of the waiter (as I am his friend …), I always get the best seats in the restaurant.
Будучи другом офіціанта, мені завжди дістаються найкращі місця в ресторані.
Being quite strong (since I was...), I managed to break his back.
Будучи досить сильним, я зміг зламати йому хребет.

Підтверджувальні запитання c to be

Коли ми використовуємо форми "to be" у "tag questions", то має суттєве значення базова формула: дієслово поєднується із займенником або з "not" (зазвичай у скороченій формі).

Позитивні твердження супроводжуються негативними "tags", а негативні - позитивними.

Robert Frost was America's favorite poet, wasn't he?
Роберт Фрост був улюбленим поетом Америки, чи не так?
The book wasn't widely accepted in this country at first, was he?
Книга він не отримала широкого визнання в цій країні, чи не так?
You were going to skip this poem, weren't you?
Ти збирався пропустити цей вірш, чи не так?
There were several typographical errors in this anthology, weren't there? (У цій антології було кілька типографічних помилок, хіба не так? (Але не "weren't they". Будьте обережні)
I am not a very good reader, am I?
Я не дуже хороший читач, чи не так?
I'm a better reader than you, aren't I?
Я читач трохи кращий, ніж ти, чи не так?

Не намагайтеся переосмислити останню конструкцію. Це прийнятно. У формальному тексті ви можете написати "am I not?". Можна, звісно, і "ain't I?" написати, але це не вважається прийнятним формальним варіантом, у розмові - інша річ.

Однина та множина з to be

Одразу звертаємо вашу увагу на важливі аспекти to be в англійській мові. Такі фрази як "together with", "as well as" та "along with" не є замінниками "and".

Будь-яке словосполучення з вищенаведених, введене в речення, змінить попереднє слово ("mayor" у прикладі нижче), але не об'єднає суб'єкти (як зробить "and").

The mayor, as well as his brothers, is going to prison.
The mayor and his brothers are going to jail.

А тут ви знайдете приклади використання "to be" з множиною та одниною.

"For the record," якщо ваше речення поєднує в собі позитивні та негативні суб'єкти, і один - у множині, а інший - в однині, то дієслово має належати до позитивного.

The department members, but not the chair, have decided not to teach on Valentine's Day.
It is not the faculty members but the president who decides this issue.
It was the speaker, not his ideas, that has provoked the students to riot.

Порядок використання to be з прислівниками

Зазвичай прислівники йдуть після форм дієслова "to be":

As a student, he was seldom happy.
Arturo is always first in line.
They were never on time.

Прислівник "still" йде після "to be" але перед іншими основними дієсловами:

My brother-in-law still works for the bank.
He is still a teller after twenty years.

Прислівник може бути вставлений між інфінітивом "to be" і дієприкметником, як у наступних реченнях. Страх розщеплення інфінітива в цій конструкції не має жодних підстав. So stay calm.

This medicine has to be carefully administered.
She turned out to be secretly married to her childhood sweetheart.

Несуттєве вживання to be

Навіть швидкий огляд, приміром, вашого листа другові англійською, може показати надмірне використання дієслова "to be", яке не є настільки необхідним і спокійно може бути вилучено з листа.

У певному сенсі, дієслово "to be" не робить для нас так вже й багато - воно просто сидить у тексті - і текст, що аж надто багатий на це дієслово, може здатися сирим і примітивним.

Це особливо стосується форм дієслова, вставлених у підрядне речення (зокрема з використанням пасивної конструкції) та вставних конструкцій ("there is", "there were", "it is" etc.).

Зверніть увагу, що відносний займенник часто зникає, коли ми переробляємо ці речення.

He wanted a medication (that was) prescribed by a physician.
She recognized the officer (who was) chasing the crook.
Anyone (who is) willing to work hard will succeed in this program. (It was) Alberto (who) told the principal about the students' prank (хоча "it was" надає виразності "Alberto" - у цьому реченні все залежить від ступеня важливості).
A customer (who is) pleased is sure to return. A pleased customer is sure to return (коли ми прибираємо "to be" і відносний займенник, нам також доведеться перемістити прикметник у ролі іменникової частини складеного присудка на місце перед іменником).

To be як модальне дієслово

Дієслово to be, у модальному значенні, використовується в Present Simple і Past Simple:

Present:
I am to (not to) / We are to (not to) / You are to (not to);
He/she/it is to (not to) / They are to (not to).
Past:
I was to (not to) / We were to (not to) / You were to (not to) You were to (not to);
He/she/it was to (not to) / They were to (not to).
 • To be (Present) використовується тільки з Indefinite Infinitive (невизначеним інфінітивом).
They are to be here.
Вони мають бути тут.
 • "To be" (Past) використовується з Indefinite Infinitive (невизначеним інфінітивом) і з Perfect Infinitive (перфектним інфінітивом), який означає, що дія не виконана:
She was (supposed) to be in the cinema.
Вона повинна була бути в кіно.
 • Модальне дієслово "to be" може використовуватися для вираження обов'язку, що ґрунтується на попередній домовленості (плані, розкладі тощо)
We are to go to the cinema.
Ми повинні піти в кіно.
 • Також ми використовуємо це модальне дієслово для вираження наказу або інструкції:
You are to go to school.
Тобі треба йти до школи.
 • Ми використовуємо "to be" якщо щось категорично заборонено в негативній формі.
Children are not allowed to drink alcohol.Дітям заборонено вживати спиртне.
 • "To be", у страдальному стані (будується за допомогою інфінітива "to be") і Past Participle - 3 форма неправильного дієслова або додавання закінчення "-ed" до правильного), описує можливість:
She was not to be heard.
Її неможливо було почути.
You were to be heard very good on the concert.
Вас було дуже добре чутно на концерті.
Читай також

Готуємося до НМТ з англійської

Висновок

Ми розглянули всі головні важливі нюанси to be в англійській мові. Востаннє звертаємо вашу увагу на те, що коли ви промовляєте будь-яку фразу і сумніваєтеся, чи треба поставити там дієслово be, ви завжди можете перевірити себе, поставивши до речення запитання: є ким/чим, перебуває де, є яким?

Якщо в перекладі слова "є, перебуває, знаходиться, є" надають реченню логічного сенсу, то й англійською таке речення буде правильним.

На онлайн курсах англійської мови від Englishdom вам точно вдасться опанувати тему "to be" в англійській мові. Навчайтеся легко та ефективно і  розкривайте нові можливості володіння мовою. Англійська – ключ до свободи у виборі.

Для натхнення! Ловіть доступ до безкоштовних онлайн марафонів #DailyEnglish.

Cheers!

Englishdom #надихаємовивчити