Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

6 лютого 2024
10 хв. читати

Конструкція there is there are в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

  • Граматика
  • Словниковий запас
  • Читання
  • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Усі ж чули про ситуацію з мухою в тарілці супу? Якщо (не дай боже) з вами таке станеться, то поскаржитися офіціантові й вимагати заміни страви слід негайно! Waiter! There's a FLY in my soup! Woop!

Конструкція there is there are здається доволі простою, але, як не дивно, в англійській мові зворот "there is" / "there are" часто викликає в багатьох складнощі як у побудові, так і в перекладі та, відповідно, у вживанні. То коли ставиться there is, а коли there are?

But since you're with us! There'll be no problems! Ви назавжди запам'ятаєте цей зворот і будете з ним "на ти", уважно читаючи та запам'ятовуючи цю статтю, звісно. So, check it out!

Що означає there is there are

Зворот "there" + "be" перекладається, починаючи з обставини місця, яка зазвичай знаходиться в кінці речення:

There is a cat in the box.
У коробці (є) кіт.

There is there are правило наступне:  якщо обставини місця немає, то під час перекладу речення починається зі слів "є", "наявний", "існує", "буває", "перебуває" тощо. У принципі часто "there is/ there are" і зовсім не перекладається. Такий ось
"невидимий", але вкрай необхідний зворот.

Читай також

Імена англійською мовою

Коли вживається there is і there are

There is / there are правило: "there is" і "there are" використовують, коли хочуть сказати, що щось існує (не існує) або перебуває (не перебуває) у конкретному місці.

"There is" вказує на наявність у певному місці якогось одного предмета (особи). Також використовується з невизначеними підметами (це коли використовується невизначений артикль ("a", "an"), коли артикля немає, або використовуються слова "some", "any", "no"), та з невизначеними займенниками, як-от "somebody", "nothing".

There's something that makes me feel worried. - Мене щось тривожить.

"There are" вказує на наявність у певному місці кількох (багатьох) предметів (осіб).

There are two cats on the couch. - На дивані (є) 2 коти.

Зверніть увагу: слово "there" (там) у звороті "there is / there are" не має самостійного значення і становить нероздільне ціле з "is/are". Якщо за змістом необхідно висловити обставину місця словом "there" - "там", то "there" повторюємо наприкінці речення.

There are so many boxes there. - Там (є) так багато ящиків.

Структура речень з there is і there are

Для повного розуміння there is there are правила ми представляємо вам просту формулу і нижче приклад із цифрами для наочності:

(1) "There is / there are" + (2) підмет + (3) обставина місця або часу.

(1) There are (2) a lot of flowers (3) in the garden.

Стверджувальні речення

Нагадуємо! Ми використовуємо "there is" для однини, а "there are" для множини.

There is one table in the classroom.
There are three cats on the couch.
There is a spider in the bath.
There are many sinners in Hell.

"There is" також використовуємо з незлічуваними іменниками (uncountable nouns):

There is milk in the fridge.
There is some sugar on the table.
There is ice cream on your shirt.

Число дієслова "be" визначається за числом першого іменника, що стоїть після цього звороту:

There is a table and two chairs in the room.
There are two cats and a midget in the car. 

Скорочення (contractions). "There is" у спрощеному варіанті стає "there's". Майже завжди в неформальному листуванні або в розмовній мові використовується саме такий варіант звороту.

There's a good song on the radio.
There's only one chocolate bar left in the box.

Скорочувати, як відомо, можна по-різному, але зверніть увагу на варіант із "are":

there is not = there's not = there isn't / there are not = there aren't. There's no contraction of «there are». Pay attention!

There are nine cats on the roof.
There are only five weeks until my birthday.

Говорячи про неформальне спілкування, ми можемо використовувати "there's", навіть коли йдеться про множину. Але не здумайте використовувати це у формальному листуванні або на іспиті. This is forbidden.

There’s three other people who are still to come.
There’s lots of cars in the car park.

Зазвичай "there" не використовується з певним підметом.

The door was open. - Двері відчинені. (Помилка: "There was the door open.")

There is there are вправи:

Запитальні речення

Запитання формуються звичайною перестановкою (підмет "there" міняється місцями з присудком "be"):

Is there anybody at home?
Are there any cats on the floor?

Під час постановки запитання до визначення підмета використовуються питальні слова "how many", "how much" скільки та питальний займенник "what", які передують підмету:

How many cats are there on the couch?
How much water is there in the bottle?
What is there in the box?

У відповіді на останнє запитання дієслово "to be" може вживатися і у множині, якщо констатується факт наявності кількох предметів чи явищ (або, наприклад, у разі їх перерахування):

There are some guns. 

"How many" з "are there". Якщо ми хочемо дізнатися кількість наявних об'єктів, то використовуємо "how many" за такою структурою:

"How many" + іменник у множині + "are there" (+ додаток).

How many dogs are there in the park?
How many students are there in your class?
How many gangsters are there in Chicago?
How many horror movies are there in your collection?

"There" можна використовувати і в "question tags" (коротке загальне запитання, запитання, що стверджує).

There’ll be enough boxes for everyone, won’t there?

Заперечні речення

У заперечних реченнях після дієслова "to be" вживається або "not" (коли перед іменником, що стоїть перед наступним за запереченням іменником, стоїть займенник чи числівник), або "no" (в інших випадках).

There is not (is not) any money in the wallet. - У гаманці немає грошей.
There is no money in the wallet. - У гаманці немає грошей.

Коротка заперечна відповідь складається зі слова "no", за яким слідують "there" і дієслово "to be" у відповідній формі з негативною часткою "not":

Are there any cats on the couch? No, there are not (aren't).
Is there a dog in the supermarket? - Nothere isn't.

There "aren't" з "any". Коли ми хочемо сказати про нульову кількість чого-небудь, то використовуємо "there aren't any".

There aren't any people at the party.
There aren't any trees in my street.

Те саме стосується незлічуваних іменників:

There isn't any water in the swimming pool.
There isn't any sugar in my coffee.

"There" може також використовуватися в реченнях, де "be" є допоміжним дієсловом у формі progressive або passive. Зверніть увагу на порядок слів:

There have been more Americans killed in road accidents than in all the wars since 1900.
There’ll be somebody meeting you at the airport.

Також конструкцію можна використовувати з модальними дієсловами:

There must be somebody inside — ring again.
There may be a mistake — check again.
There might be some prey running around — I should be attentive.

Українською цю структуру слід також перекладати з кінця.

Часові форми there + be

А що там щодо інших часових форм? Чи тут заправляє тільки Present? Аж ніяк!

"There" використовується з різними формами "be" в найрізноманітніших часах. Вживайте собі на здоров'я!

There is / there are з обчислювальними/необчислювальними іменниками
  Singular countable nouns (apple)
Uncountable nouns (blood)
Plural countable nouns (cats)
Affirmative There is / was / will be an apple on my table.
There is/ was / will be (some/much) blood on the floor.
There are / were / will be three (many / a lot of) cats on the couch.
Negative There isn't / wasn't / won't be an apple on my table.
There isn't / wasn't / won't be (any/much) blood on the floor.
There aren't / weren't / won't be (any / many / a lot of) cats on the couch.
Questions Is / was there an apple on my table?
Will there be an apple on my table?
Is / was there (any / some / much) blood on the floor?
Will there be (any / some / much) blood on there floor?
Are/were there (any / many / a lot of) cats on the couch?
Will there be (any / many / a lot of) cats on the couch?
How much / how many How much blood is / was / will be there? How many cats are / were / will be there?
Short answers Yes, there is / was / will be.
No, there isn't / wasn't / won't be.
Yes, there are / were / will be.
No, there aren't / weren't / won't be.
There were fire-breathing dragons in the streets. (Past Simple)
I think there'll be loads of people at the festival. (Future Simple)
There haven't been many entries for the competition. (Present Perfect)
The examination concluded that there had been no ill-treatment during detention. (Past Perfect)
By the time he hopes that there will have been fuller consultation with the human rights bodies. (Future Perfect Continuous).

Слід звернути увагу, що в запитанні в майбутньому часі перед "there" ставиться "will", а дієслово "to be" ставиться після нього.

Will there be your friends there? - Там будуть ваші друзі?

Різниця між there is/there are і it/they

Розбираємо далі there is there are правила. Погляньте на наступні речення. Спершу ми ознайомлюємось із суттю речення за допомогою "there is / there are", а далі посилаємося на згадане за допомогою "it" або "they".

There's a good movie on channel 2. It starts at 10 o'clock (it = the movie).
There are 3 new students in our class. They're from Brazil (they = the students).

Конструкції "there is" і "there are" використовуються тільки щодо нової інформації. Якщо щось уже згадувалося в контексті, то тоді слід вживати "it is" або "they are".

Ми також використовуємо "it" + "to be" + прикметник + інфінітивні звороти (infinitive clauses). У таких реченнях акцент падає на інфінітивний зворот:

It's nice to meet you.
It's hard to hear anything with this noise.
Was it easy to understand him?
It'll be difficult to fit into the box.

Читай також

Мені подобається англійською

Висновок

Сьогодні ми з вами повторили/вивчили основні there is there are правила, конструкції "there is" / "there are" у різних часах і типах речень. Щоб ніколи їх не забути, рекомендуємо вам регулярно виконувати there is there are вправи.

Сподіваємося, у вас більше не виникне запитань щодо цієї теми!

Приємний сюрприз! Запрошуємо вас долучитися до наших безкоштовних онлайн марафонів #DailyEnglish, щоб завжди мати мотивацію вчити англійську!

Велика та дружна родина Englishdom