Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Вітаємо! Ми онлайн школа англійської мови Englishdom!

Ми гарантуємо унікальний підхід до навчання ваших співробітників:

👩‍💻

1100+ тічерів Englishdom надихають на досягнення поставленої мети. Викладач підбирається відповідно до специфіки бізнесу

🤓

24h доступ до екосистеми освітніх продуктів: матеріалів уроку, домашнього завдання, словникового тренажера, розмовних клубів

📱

За компанією закріплюється персональний менеджер. Доступ до 20+ курсів для самостійного навчання

26 вересня 2022
9 хв. читати

Корпоративна культура у компанії

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Корпоративна культура — це сукупність цінностей, переконань, норм і поведінки, які формуються в організації і визначають, як співробітники взаємодіють один з одним та з зовнішнім світом. Вона впливає на всі аспекти діяльності компанії, від прийняття рішень до спілкування між колегами. Корпоративна культура включає в себе:

 • Цінності та переконання: Основні принципи, які вважаються важливими і якими керуються співробітники у своїй роботі. Це можуть бути такі цінності, як інновації, якість, чесність, відповідальність і т.д.
 • Норми і правила поведінки: Встановлені стандарти, які регулюють поведінку співробітників, допомагають створити передбачуване і стабільне робоче середовище.
 • Традиції та ритуали: Регулярні заходи та звичаї, які зміцнюють згуртованість колективу і підтримують корпоративний дух. Це можуть бути щорічні корпоративні свята, тімбілдингові заходи, ранкові збори і т.д.
 • Комунікація: Способи спілкування всередині компанії, включаючи формальні і неформальні канали. Це може бути відкрита політика спілкування, де кожен співробітник має можливість висловитися і бути почутим.
 • Лідерство: Стиль керівництва, який впливає на корпоративну культуру. Лідери відіграють ключову роль у формуванні та підтримці культури, слугуючи прикладом для інших співробітників.
 • Робоче середовище: Фізична та психологічна атмосфера на робочому місці. Це може включати організацію простору, умови праці, ставлення до гнучкого графіку та віддаленої роботи.

Корпоративна культура може бути формальною, закріпленою в документах і політиках компанії, і неформальною, яка проявляється у повсякденних взаємодіях і негласних правилах. Добре сформована корпоративна культура сприяє підвищенню продуктивності, покращенню морального клімату і досягненню стратегічних цілей компанії.

Чому важливо регулярно проводити тренінги з КК

Оцінювати стан каналів комунікацій та безпосередньо КК необхідно і важливо у тих випадках, коли в компанії відбуваються будь-які зміни у зовнішній чи внутрішній структурі. Дослідження КК необхідно проводити у таких ситуаціях:

 1. Підприємство знаходиться на стадії переходу з механічного на органічне зростання.
 2. Здійснюється підготовка програми, спрямованої на підтримку змін (злиття бізнесів, зміна напряму діяльності, ребрендинг, ін.).
 3. Заплановано розширення бізнесу та виведення продукції чи послуг на нові ринки.
 4. Є потреба в аналізі успішності інтеграції в окремій філії організації або у всьому холдингу.
 5. Потрібно дослідити ефективність вже впроваджених програм та заходів.

Важливо розуміти, що дослідження потрібно проводити регулярно. Це дозволяє отримати результати в динаміці, що, в свою чергу, дає можливість проаналізувати ефективність та обсяг інвестицій у програми та заходи, спрямовані на розробку внутрішніх корпоративних комунікацій.

Це може бути, наприклад, організація проведення тренінгів з англійської для всього персоналу підприємства. Такий колективний підхід дозволяє максимально згуртувати співробітників та вибудувати між ними довірчі стосунки. Це особливо актуально для компаній, які ведуть бізнес із іноземними партнерами.

Читай також

Рід іменників в англійській мові

Основні елементи КК:

 • Система управління, наставництва, лідерства;
 • Побудова каналів комунікацій між персоналом;
 • Цінності та традиції організації;
 • Справедливість та націленість на командний результат;
 • Система преміювання та покарання;
 • Положення, роль та цінність кожного співробітника;
 • Профілактика та правила виходу з конфліктних ситуацій;
 • Розвиток, професійне зростання та навчання персоналу.

Види корпоративної культури

Всі елементи КК говорять про рівень сформованих тенденцій у сфері управління персоналом. Більше того, кожен елемент окремо впливає на якість та ефективність ведення бізнесу. На сьогоднішній день виділяють такі види КК:

 1. Домінування та перевага лідерів — у пріоритеті має бути влада, яку має керівництво компанії.
 2. Колективна приналежність - колектив компанії є єдиним цілим, тому між співробітниками важливо сформувати комфортний психологічний мікроклімат.
 3. Успіх будь-якого із співробітників — неважливо, яку посаду обіймає працівник, важливо досягати високих результатів у кожній ланці єдиного ланцюга.
 4. Дотримання правил, норм, регламенту — тільки так можна досягти згуртованості та високих результатів у бізнесі.
 5. В основі спілкування лежить згода — співробітники повинні знаходити компроміси та приходити до консенсусу під час вирішення організаційних питань.
 6. Синтез оцінки персоналу - працівників оцінюють не тільки за професійними якостями, але також з позиції вміння ефективно вирішувати поставлені завдання, незалежно від складності.

Застосування кожного виду КК має свої переваги та недоліки, але при цьому кожен вид організаційної культури дозволяє чітко спрогнозувати можливі проблеми у бізнесі та ймовірність успіху компанії у вибраному напрямку.

Завдання менеджменту КК

Великою перепоною в реалізації завдань, поставлених перед конкретним співробітником чи всім персоналом підприємства, є бажання працівників до самовираження. Часто особисті амбіції перекривають інтереси колективу. Щоб цього не сталося, керівник компанії має чітко сформулювати норми культури поведінки, вибудувати ефективні канали комунікацій та здійснювати контроль за виконанням у процесі щоденного спілкування зі своїми підопічними. При цьому в міру розвитку підприємства внутрішня система КК може змінюватися або залишатися незмінною, але з поповненням нових правил поведінки.

Ці процеси на кожному підприємстві відбуваються індивідуально. Тому немає універсальних вимог, правил і норм розробки корпоративної культури організації. Втім, існує стійкий комплекс заходів та завдань, спрямованих на створення комфортного психологічного мікроклімату у колективі. Завдяки їхньому впровадженню з'являється можливість вибудувати позитивні взаємини не лише всередині колективу, але також із підрядниками, замовниками, партнерами та клієнтами компанії.

Одним із таких завдань є створення каналів внутрішньої комунікації, що насамперед передбачає повну поінформованість персоналу у сфері норм, вимог та правил корпоративного кодексу організації. Іншими словами, працівники повинні своєчасно отримувати інформацію про все, що відбувається на підприємстві, а також про майбутні зміни, корпоративні заходи та події.

Для цього розробляються та використовуються різні джерела інформування (особистий блог начальника відділу та керівних ланок, корпоративний сайт з форумом, організація E-mail розсилки та ін.). Також для передачі найважливішої інформації співробітникам різних підрозділів та філій часто використовують звернення керівника у відео форматі.

Система мотивації у межах КК

Ейчари (менеджери з управління персоналом) чудово знають основні мотиваційні інструменти. Компанії часто надають своїм співробітникам службовий транспорт, оплачують мобільний зв'язок, використовують програми зі страхування життя, гарантують недержавне пенсійне забезпечення, проводять тренінги з вивчення та вдосконалення англійської мови, передбачають річні бонуси. Кількість та обсяг заохочень у рамках системи мотивації кожна компанія визначає індивідуально, залежно від своїх фінансових можливостей.

Головним завданням мотивації є дієвість та справедливість заохочення. Однак останнім часом ринок праці в нашій країні серйозно трансформувався і сьогодні важливий вплив на бізнес має низка факторів, які не можна не враховувати:

 • зниження рівня якості освіти;
 • тотальна міграція профільних спеціалістів;
 • фактор «старіння» суспільства;
 • технологічна глобалізація;
 • інші демографічні зміни.

Не дивно, що сьогодні програми мотивації також зазнали змін. На даний момент більше уваги приділяється не фінансовій зацікавленості, а нематеріальним складникам. Наприклад, програми підвищення кваліфікації, програми навчання іноземних мов, програми ротації (можливість стажуватися в інших країнах).

Особливості нематеріальної мотивації

Управлінський персонал добре знає, що підвищення розміру зарплати мотивує працівника лише у перші кілька місяців. Потім ініціативність та бажання працювати на результат поступово знижується. Тому для покращення ефективності в перспективі набагато краще використовувати нематеріальні мотиваційні інструменти, серед яких:

 • розширення соціального пакету;
 • надання нових перспективних та цікавих можливостей, що дозволяють рости кар'єрними сходами (організація додаткового навчання, проведення тренінгів особистісного зростання та ін.).

Як підтримувати та розвивати КК?

Для цього існує низка заходів, головною метою яких є згуртування колективу, створення в ньому позитивної, доброзичливої обстановки. Крім цього, заходи можуть бути спрямовані на адаптацію персоналу до нової культури, правил і умов роботи, що вводяться. Це актуально при злитті підприємств, тобто поєднанні двох колективів, які мають стати єдиним цілим.

У будь-якому разі головним індикатором якості впроваджених заходів стане результат, який буде досягнутий загалом компанією після їхнього проведення. Таким індикатором може стати показник рівня професійних відносин між співробітниками. Адже від якості щоденного спілкування у колективі безпосередньо залежить якість виконуваної роботи.

До основних етапів роботи з підтримки та розвитку корпоративної культури компанії відносять такі:

 1. Оцінка стану існуючої культури.
 2. Розробка та впровадження в колектив норм та положень корпоративного кодексу.
 3. Реалізація виробничих проектів.
 4. Визначення методів та форм роботи.
 5. Оцінка змін у динаміці.

Корпоративна культура організації — від чого варто відмовитись при її побудові?

Не варто починати з використання жорстких адміністративних інструментів. Повсюдний контроль над співробітниками, система штрафів та інші важелі — це малоефективно. Справа в тому, що так відбувається побудова культури зверхності влади. Це неминуче веде до втрати централізованого управління персоналом, високої плинності кадрів, збоїв у роботі підприємства, як наслідок зниження рівня доходу і висока ймовірність банкрутства компанії.

У свою чергу також не варто призначати на посаду менеджера з управління персоналом особу, яка не має досвіду у побудові корпоративної культури компанії. Це неминуче призведе до створення псевдокультури, яка буде неефективною у всіх напрямках. 

Читай також

Британський акцент англійської мови — British Accent

Тест з англійської мови "Business Expressions"

Структура тесту

У цьому тесті 10 питань. Структура у всіх питань однакова. Вам пропонується питання та 3 варіанта відповіді на нього. Вам потрібно вибрати правильний варіант із запропонованих. Правильний варіант завжди один, або варіант "не знаю". Цей варіант ми додали для прозорості тесту, щоб ви не грали у вгадалки. Отже, якщо ви не знаєте відповіді, так і відзначайте.

Пройдіть тест і дізнайтесь, чи достатньо добре ви знайомі з бізнес виразами на англійській мові.

Let’s get started!

136

Результати тесту

0 – 4 правильних відповідей: Потрібно ще трішки попрацювати над знанням бізнес термінології і повторити тест.

5 – 7 правильних відповідей: Кілька разів помилились, але з бізнес виразами на англійській ви знайомі доволі добре.

8 – 10 правильних відповідей: Вау! Ви чудово знайомі з бізнес термінологією в англійській мові. Продовжуйте вивчення і успіх супроводжуватиме вас завжди.

А як вибудувати систему вивчення корпоративної англійської, щоб команда досягала нових звершень — дізнайтеся на консультації з нашими експертами.

Школа англійської мови Englishdom