Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

16 серпня 2021
12 хв. читати

Модальне дієслово Can

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Під час вивчення англійської мови ви, напевно, зустрічали такі слова як: «can», «could», «may», «might», «should», «must» і інші. Всі ці слова передають дії і відносяться до дієслів, точніше — до модальних дієслів. Вживаючи ці  дієслова, розповідач не має на увазі конкретний процес (дію). Зазначені дієслова лише показують ставлення мовця до дії, його оцінку, тобто можливість, необхідність, дозвіл.

Модальні дієслова є недостатніми дієсловами (defective verbs), оскільки вони не мають всіх форм, які є у інших дієслів. Сьогодні будемо знайомитися з модальним дієсловом «can». Розпочнемо.

Правила утворення

Перше, що потрібно пам'ятати при використанні модальних дієслів «can» і «could» — після них обов'язково повинно бути використано інше смислове дієслово. Адже саме по собі модальне дієслово Can не повідомляє про дію, а лише показує наше ставлення до нього: «можу робити якусь дію». І після цього «можу» треба обов'язково додавати «можу робити що?»: «Can drive a car» (можу водити машину), «can cook» (можу готувати) і т.д.

Друге — після «can» ми не використовуємо в мові частку «to»: «can speak English». Ми звикли, що два дієслова в англійській мові повинні бути пов'язані між собою за допомогою «to»: «decide to take a nap» (вирішити подрімати) або «offer to go shopping» (запропонувати піти за покупками).

Однак модальне дієслово «can / could» працює без «to».

Третє — «сan» використовується, коли хтось може зробити щось в даний час, а «could» — коли хтось міг зробити щось в минулому, зараз, швидше за все, вже не може.

Читай також

Твір Environmental protection англійською з перекладом

Форми модального дієслова Can

Як зазначалося раніше, модальне дієслово «can» відноситься до «defective verbs» і має тільки 2 форми: «can» і «could». Ці форми ми використовуємо з будь-яким підметом як в однині, так і в множині.

I can (am able to) ride a horse. — Я можу (вмію) їздити на коні.
I could (was able to) speak Chinese when I was a kid. — Коли я був дитиною, я міг розмовляти по-китайськи.

 

Ствердження
Підмет Модальне дієслово Дія Приклад

I
You
He
She
It
We
They

can
could
дієслово

I can stay with them. — Я можу залишитися з ними.

He could speak English. — Він вміє розмовляти англійською мовою.

 

Заперечення
Підмет Модальне дієслово

Дія

Приклад

I
You
He
She
It
We
They

can not (can’t)
could not (couldn’t)
дієслово

I can not stay with them. — Я не можу залишитися з ними.

He could not speak English. — Він не вміє розмовляти англійською мовою.

Для того, щоб побудувати питання, нам потрібно винести «can» і «could» на перше місце, нічого іншого додавати не треба.

 

Запитання
Модальне дієслово Підмет Дія Приклад
Сan
Сould

I
You
He
She
It
We
They

дієслово

Can I stay with them? — Я можу залишитися з ними?

Could he speak English? — Він вміє розмовляти англійською?

 

Синонім дієслова can — be able to

Отже, ми познайомилися з формою «can» для теперішнього і минулого часів, але що робити з майбутнім, теперішнім тривалим і іншими часами, які використовуються в англійській мові?

В такому випадку слід використовувати модальне дієслово «be able to». Він означає «бути в змозі щось робити». Оскільки в цьому словосполученні всі операції проводяться з дієсловом «be», який вільно змінюється за часами, то цією фразою можна замінити «can» в будь-якому часі:

I will be able to do the task tomorrow.
I will not be able to do the task tomorrow.
Will you be able to do the task tomorrow? — Yes, I will. / No, I will not.

Слід зазначити, що в «Past Simple» конструкції з «could» і «be able to» мають різні відтінки значень:

 • «Be able to» використовується для підкреслення конкретного вміння, одиничного випадку. У російській мові ми переводимо це як «міг / зміг».

Yesterday I was able to (could) lift 50 kilos.
Вчора я міг підняти 50 кілограм.

 • «Could», навпаки, використовується для акцентування загальних вмінь в минулому:

Fifteen years ago she could (was able to) swim very well.
П'ятнадцять років тому вона могла добре плавати.

З дієсловами сприйняття «see» — бачити, «hear» — чути, «smell» — пахнути, «feel» — відчувати, «taste» — пробувати на смак та деякими дієсловами розумової діяльності, такими як «understand» — розуміти, «believe»- вірити, «remember»- пам'ятати, «decide»- вирішувати, вживається модальне дієслово «could», навіть якщо вказана конкретна ситуація, в якій відбувалася дія.

I could not decide whether to ask him about her or not.
Я не міг вирішити запитати його про неї чи ні.

Використання модального дієслова Can

 • Здатність робити щось.

Загальні здібності людини, розумові або фізичні, виражаються за допомогою форми «can», «could» і «will be able to».

I can (am able to) speak Chinese. — Я вмію розмовляти китайською.
I can not (am not able to) speak Chinese. — Я не вмію розмовляти китайською мовою.

I could (was able to) speak Chinese when I was a kid. — Коли я був дитиною, я вмів розмовляти по-китайськи.
I could not (was not able to) speak Chinese when I was a kid. — Коли я був дитиною, я не міг розмовляти по-китайськи.

I will be able to speak Chinese by the time I finish my course. — До того часу як я закінчу курси, я зможу розмовляти китайською.
I will not be able to speak Chinese. — Я не зможу розмовляти китайською мовою.

 • Здатність протягом будь-якого конкретного часу, події.

With a burst of adrenaline, people can (am able to) pick up cars.
Під час викиду адреналіну, людина може підняти автомобіль.

Even with a burst of adrenaline, people can not (am not able to) pick up something that heavy.
Навіть під час викиду адреналіну, люди не можуть підняти такі важкі речі.

With a burst of adrenaline, he was able to (could) get that car off the child's leg. — З викидом адреналіну, він зміг прибрати автомобіль з ноги дитини.
Even the weight lifter, was not able to (could not) get that car off the child's leg. — Навіть важкоатлет не зміг прибрати автомобіль з ноги дитини.

With a burst of adrenaline, he will be able to lift that car. — Під час викиду адреналіну, він зможе підняти той автомобіль.
Even three men all together will not be able to lift that car. — Навіть разом троє чоловіків не зможуть підняти той автомобіль.

 • «Can» і «will be able to» може вживатися при зазначені можливості.

I have some free time. I can help her now.
У мене є трохи вільного часу, зараз я
можу їй допомогти.

I do not have any time. I can not help her now.
Я зовсім не маю часу. Зараз я
не можу їй допомогти.

I'll have some free time tomorrow and I will be able to help her then.
Завтра у мене буде трохи вільного часу, і тоді я
зможу їй допомогти.

I will not have any time later and I will not be able to help her then.
Пізніше у мене зовсім не буде часу і я
не зможу їй допомогти.

 • Сумнів, недовіра, здивування.

У зазначеній функції теж є свої закономірності: сумнів і недовіра зазвичай зустрічаються в заперечливих реченнях, а здивування — в питальних. Перекладається дієслово «can» ( «could») в таких випадках словами «невже», «не може бути», «навряд чи», «не віриться», «можливо», «ймовірно».

Can these shoes cost so much ?! — Невже ці туфлі стільки коштують (здивування)?!
He can not work all day long. — Не може бути, щоб він працював цілодобово (недовіра).

Ви вже знаєте, що «could» — форма минулого часу «can». Проте, якщо ми бажаємо висловити сумнів у минулому, то використовуємо форму «can not have» + V3 після:

He can not have fallen asleep at the meeting. — Не може бути, щоб він заснув під час зустрічі.
They can not have missed the last bus. — Не віриться, що вони запізнилися на останній автобус.

 • Дозвіл, прохання, заборона.

- Can I take your car for the weekend? — Я можу взяти твою машину на вихідні (прохання)?

- Yes, you can. — Так, можеш (дозвіл).

- But you can not exceed the speed limit. — Але не можна перевищувати швидкість (заборона).

Прохання ми можемо висловити за допомогою «can» і «could». Обидва варіанти часто використовуються в мові, однак такі прохання різняться за ступенем ввічливості.

Can you tell me where the nearest bus station is? — Можеш підказати, де найближча зупинка автобуса (таке звернення може бути використано, якщо ви спілкуєтеся з людиною вашого віку)?

Could you tell me where the nearest bus stop is (please)? — Могли б ви підказати мені, де найближча зупинка автобуса (це ввічливе питання, найчастіше англійці вживають саме такий варіант)?

За допомогою «can» ми можемо не тільки просити дозвіл, але і самі щось пропонувати. Для цього ми використовуємо форму запитання.

Can I offer you a cup of tea? — Можу я запропонувати вам чашечку чаю?
Can I help you choose a dress for the party? — Можу я допомогти тобі вибрати сукню для вечірки?

Також ми знаємо, що модальне дієслово may (might) може бути використано в реченнях, коли ми говоримо про прохання та дозвіл.

Читай також

Різниця у вживанні man, human, people і folks

Різниця між Can і May

Використання «can»:

 • в ситуаціях, коли мовець запитує про дозвіл (цей варіант вважається нормою розмовної мови);
 • для вираження можливості зробити що-небудь в загальному сенсі (наприклад, оскільки хтось в змозі зробити це, немає ніяких перешкод або ситуація цьому сприяє);
 • в реченнях із запереченням — значення «точно ні».

Використання «may»:

 • в ситуаціях, коли мовець запитує про дозвіл (звучить досить формально, цей варіант рідко застосовується для розмовної мови);
 • коли мова йде про можливості, про шанс, коли щось може статися;
 • в заперечливих реченнях — значення «можливо немає».

Can I have a look? — Можна подивитися (норма розмовної мови, мовець запитує про дозвіл)?

Excuse me, may I have a look at your newspaper for a moment? — Вибачте, чи можу я на хвилинку поглянути на вашу газету (мовець запитує про дозвіл, звучить досить формально)?

She has lived in France, that's why she can speak French.
Вона жила у Франції, тому вона може розмовляти французькою (ситуація сприяла тому, що вона вивчила французьку мову).

We may go to the Alps next summer.
Ми, скоріш за все, поїдемо в Альпи наступного літа (існує чимала ймовірність).

It may not rain tomorrow.
Завтра, ймовірно, не буде дощу (можливо, дощу не буде).

It can not be true.
Це не може бути правдою (це точно не правда).

А зараз пропонуємо застосувати отримані знання про модальне дієслово «can» на практиці.

Висновок

Що потрібно запам'ятати про дієслово can:

 • «Can» — модальне дієслово. Разом з ним в одному реченні підряд не можуть стояти ніякі інші допоміжні або модальні дієслова:

do / does / did / am / is / are / was / were — допоміжні дієслова;

may / must / might / should — інші модальні дієслова.

 • «Can» може вживатися тільки в теперішньому часі. Can в минулому часі має форму «could» або «was able to / were able to», в майбутньому — «will be able to», хочу вміти — «I want to be able».
 • Перед словом «can» частка «to» не застосовується. Як, власне, і після.
 • Не кожне російське «може» перекладається в англійській мові як «can». Є слова «may / might», що означають ймовірність, а не вміння.
 • Запам'ятайте фразу: «What can I do?». Так і будуються питання з «can».

І нарешті, «can» може бути не тільки дієсловом, а й іменником. Як іменник «can» означає зовсім не «вміння» або «могти», а «консервна банка», «алюмінієва банка для напоїв», «бочка для масла», «бочонок» і т.д.

Why will you succeed in English? Because you can!

Обирайте онлайн курси англійської мови від Englishdom. Вивчайте англійську, коли зручно, як хочете, де завгодно! Наша програма дозволяє гнучко пристосовувати навчання до вашого графіку і робить опанування мови легким та доступним.

Englishdom #надихаємовивчити