Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

14 грудня 2023
10 хв. читати

Порядок слів у реченні в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

На відміну від мелодійної української мови, де можна почати фразу з практично будь-якої частини мови, порядок слів у реченні в англійській мові (word order) - суворий та підпорядковується низці нехитрих правил. Причина криється в тому, що в ній існує лише кілька видів закінчень для передачі множини та часових форм. Тому, щоб показати відносини між словами в реченні, англійська мова і покладається на чіткий порядок слів. Про це й піде мова. Let's get on with it!

Щоб зрозуміти структуру речень англійською мовою, для початку необхідно отримати загальне уявлення про ті слова, які використовуються для його складання. Їх можна умовно розділити на 3 основні групи:

Самостійні частини мови (content words)

Правильна побудова речення в англійській мові - самостійні частини:

 • Іменник (noun) - людина, місце або річ: human being - людина, spoon - ложка, Thomasin - Томасін.
 • Дієслово (verb) - описує дію або стан: to count - рахувати, to shout - кричати, to mock - передражнювати.
 • Прикметник (adjective) - характеризує іменник: awesome - офігенний, loathsome - мерзенний, fluffy - пухнастий.
 • Прислівник (adverb) - описує дієслівні форми: furiously - несамовито, quickly - швидко, lately - нещодавно.
Читай також

Пори року – місяці – дні – час англійською мовою

Головні члени речення (principal parts of the sentence)

Правильна побудова речення в англійській мові - головні члени речення:

 • Суб'єкт = підмет (subject) - іменник або займенник, який безпосередньо виконує дію.
The cat is meowing now. - У цей момент кішка нявкає.
 • Предикат = присудок (predicate) - дієслівні варіації, що означають дію, яку виконує суб'єкт.
The cat is meowing now. - У цей момент кішка нявкає.

Другорядні члени речення (subordinate parts of the sentence)

Правильна побудова речення в англійській мові - другорядні члени: 

 • Об'єкт = доповнення (object) - займенник або іменник, на який спрямована дія.
They nomed the hamburgers hungrily. - Вони жадібно наминали гамбургери.
 • Визначення (attribute) - прикметник, числівник, дієприкметник тощо, що характеризують підмет або доповнення.
They nomed the salmon hamburgers hungrily. - Вони жадібно наминали гамбургери з лососем.
 • Обставитель (adverbial modifier) - визначає ознаку, причину, місце і час предиката.
  They nomed the hamburgers hungrily. - Вони жадібно наминали гамбургери.

Головне правило побудови речення в англійській мові: спочатку йде підмет, потім присудок, потім уже другорядні члени речення.

I have called you thousand times.
Я дзвонила тобі тисячу разів.

Підмет не обов'язково має бути саме першим словом, а між підметом і присудком теж можуть опинитися інші слова. Це правило не залізне. Ось приклад, де обставина стоїть перед підметом:

Yesterday love was such an easy game to play.
Учора любов була такою простою грою.

Бачите, ось як виглядає порядок слів в англійському розповідному реченні - спочатку йде yesterday, але речення все одно виглядає правильним, хоча за ідеєю першим словом мало б бути love. Тому тут правила не закінчуються. Читаємо далі.

Порядок слів в англійському окличному реченні

Окличне речення (exclamatory sentence) містить знак оклику наприкінці ("!") і робить акцент на ознаку або предмет. Для нього характерний точно такий самий порядок слів, як і у звичайному розповідному реченні, тобто суб'єкт стоїть перед предикатом.

Good gracious! It is so tiny! - Матусі! Він такий крихітний!

Проте трапляються випадки, коли в реченні оклику можна опустити предикат. Ці речення можуть починатися з таких слів: "what", "how" і "such".

What a lovely hat, honey! - Який чарівний капелюшок, люба!
Such an impudent brat! - Такий нахабний негідник!
How cute! - Як мило!

Побудова оповідних речень

Оповідне речення (declarative sentence) - речення, яке щось заявляє, стверджуючи якийсь факт або навпаки, заперечуючи його. Існує два типи таких речень: стверджувальні + заперечувальні.

 • Стверджувальне речення.

Повна формула побудови стверджувального речення (affirmative sentence) має такий вигляд: суб'єкт + предикат + [визначення + доповнення + обставина]. Проте, залежно від того, що саме ви хочете висловити, деякі складові цієї формули можна опускати: додаток, означення та обставину.

Mia is reading a great novel now. - Міа зараз читає чудовий роман.
Christian is handsome. - Крістіан привабливий.
Vanilla color fits me. - Ванільний колір мені підходить.

NOTA BENE: Кожному англійському часу відповідають особливі слова-маркери (already, currently, often etc.), тому під час вивчення часових форм завжди звертайте увагу на позицію, яку ці слова займають у реченні.

 • Негативне речення.

Характерною рисою заперечного речення (negative sentence) є наявність допоміжного дієслова залежно від часу ("do", "have", "be") та частинки "not". Порядок слів англійською: суб'єкт + допоміжне дієслово + not + предикат + [визначення + доповнення + обставина]. Деякі частини речення можна опускати: додаток, означення та обставину.

I don't like it. - Мені це не подобається.
Sam hasn't done it yet. - Сем ще це не зробив.
Lawyers weren't afraid. - Адвокати не були налякані.

Порядок слів у наказовому реченні

Порядок слів у наказовому реченні (imperative sentence), що використовується для спонукання, наказів, інструкцій і команд; відповідає розповідному, але з одним лише винятком: суб'єкт зазвичай не використовується.

Close your eyes. - Заплющ очі.
Give me the magazine. - Дай мені журнал.
Buy two red apples. - Купи два червоних яблука.

Для передачі заперечення перед присудком додаємо "do + not = don't".

Do not close your eyes. = Don't close your eyes. - Не закривай очі.
Do not give me the magazine. = Don't give me the magazine. - Не давай мені журнал.
Do not buy those red apples. = Don't buy those red apples. - Не купуй ті червоні яблука.

Порядок слів у питальному реченні в англійській мові

Питальне речення (interrogative sentence) поділяється на 4 основні типи.

 • Загальний (general): допоміжне дієслово + суб'єкт + предикат + [означення + доповнення + обставина].
Are you engrossed in Chinese art? - Ти захоплюєшся китайським мистецтвом?
 • Спеціальний (special): питальне слово + допоміжне дієслово + суб'єкт + предикат + [визначення + доповнення + обставина].
Where do you prefer eating out? - Де ти волієш обідати поза домом?

NOTA BENE: У деяких випадках "who" виступає як підмет: Who is playing the piano right now? - Хто в даний момент грає на фортепіано?

 • Альтернативний (alternative): порядок слів як у розповідному реченні, але зі сполучником "or".
Will Andrew go to New Orleans or San Diego? - Ендрю поїде в Новий Орлеан чи Сан-Дієго?
 • Засвідчувальний (tag): 1-ша частина - порядок слів оповідного речення; 2-га частина - порядок слів загального короткого запитання.
Are you an interpreter, aren't you? - Ти усний перекладач, чи не так?

Особливі випадки зміни порядку слів

 • Розмовна англійська мова.
  Розмовна англійська, особливо сленг, рясніє всілякими соковитими слівцями і фразами. І немає абсолютно нічого особливого в тому, що всім звичні правила порядку слів настільки консервативної англійської насправді можна сміливо порушувати. Структура англійського речення:
Неформально: Nah! Never been into anime much. - Неа! Ніколи особливо не фанатів від аніме.
Формально: No! I have never been into anime. - Ні! Мені ніколи не подобалося аніме.
Неформально: Wanna have some murk & cookies, buddy? - Хочеш кави з печивом, приятелю?
Формально: Do you want to have some murk with cookies, buddy? - Приятелю, ти хочеш кави з печивом?

Непрямий порядок слів в англійському реченні

Спочатку ви повинні вивчити прямий порядок слів у реченні в англійській мові. Усі перераховані вище правила, щоб будувати речення за ними. І тільки потім можна переходити до вивчення непрямого порядку слів.

Так, відходити від звичного порядку слів в англійській можна. І це теж потрібно вміти. Переставляти слова як вам заманеться не можна. Давайте вчитися.

 • По-перше, інверсія (inversion) - синтаксичний феномен навмисної зміни порядку слів у реченні. For instance:
To their baby Mia and Sam give all their time. - Весь свій час Міа і Сем приділяють їхній дитині.

За правилами на початку мав бути підмет (Mia and Sam), потім присудок (give all their time), і вже наприкінці to their baby. Однак тут автор вирішив застосувати інверсію.

 • По-друге, риторичне запитання (rhetorical questions), яке за фактом, навіть, не є запитанням, а стверджувальною або заперечною фразою у формі запитання. Такий тип питального речення не потребує відповіді, оскільки він і так очевидний. For example:
Me a sleepy-head? - Я соня?

Використовується для посилення виразності мови. Риторичні запитання, які часто використовуються в ораторському мистецтві, спрямовані на те, щоб привернути увагу аудиторії, даючи змогу послідовним реченням звучати достовірно і значимо.

 • Парцеляція (detachment) - особливе розташування членів речення. Парцеляція є прийомом у стилістиці, що ґрунтується на виділенні другорядного члена речення за допомогою пунктуації: тире, ком або крапки. Перебуваючи в певній позиції, компонент, ізольованого речення, здається формально незалежним від слів, на які він посилається, хоча порядок слів може й не порушуватися, однак, зв'язки між елементами завжди залишаються.
Michael had to beg them for mercy. Hourly. - Майкл був змушений благати їх про пощаду. Годинами.

І нарешті всупереч правилам можуть стояти прислівники (adverbs). Слова на кшталт up, away, down, in і так далі. Застосовується такий порядок рідко, ми б не радили використовувати подібні формулювання - просто знайте, що таке можливо. Наприклад:

Away ran a cat. - Геть утік кіт.

NOTA BENE: Стилістичні прийоми характерні лише для пишномовного стилю на письмі, який використовується в художніх творах.

Читай також

Топ 10 ідей для командоутворення(тімбілдингу) на різні варіанти бюджету

Висновок

Порядок слів у реченні в англійській мові суворіший, ніж в українській. У ньому є правила, але у цих правил є довгий список винятків. По мірі опанування мови ви навчитеся думати англійською і перестанете будувати в голові шаблони. Замість цього ви станете будувати речення інтуїтивно, як це роблять носії.

Ми розібрали правила побудови речення в англійській мові. Тепер ви знаєте не тільки структуру цього дивовижного англійського речення, а й порядок слів, який притаманний кожному типу. Сподіваємося, вам це допоможе, і незабаром ви забудете про проблеми з побудовою фраз англійською мовою, а подальше вивчення мови приноситиме лише задоволення. Stay focused and grammatically correct!

Вивчайте англійську мову разом із Englishdom та легко освоюйте правила порядку слів у реченні! Також наша школа англійської мови формує навички для успішного спілкування. Забудьте про "мовний бар'єр" - англійська відкриває двері до нових горизонтів та досягнень.

Englishdom #надихаємовивчити