Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

19 квітня 2024
9 хв. читати

Прикметники в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hey, everyone! Сьогодні розглянемо всі прикметники в англійській мові, а точніше: їхню роль і порядок у реченні, види, будову, утворення, характерні суфікси та префікси, ступені порівняння та вживання артикля з ними. You need this! C'mon!

Прикметник (adjective) - це одна з головних частин мови, що позначає ознаку предмета і відповідає на запитання "який?", "чий?".

Вживається прикметник з іменником, щоб показати його особливу ознаку, властивість і надати додаткових характеристик різного характеру. Саме завдяки прикметникам наше мовлення стає різноманітним та емоційно насиченим.

На відміну від прикметників в українській мові, англійські прикметники не змінюються ні за родами, ні за відмінками, ні навіть за числами.

Просто беремо прикметник і після нього ставимо будь-який іменник. Отже, все дуже просто.

smart cat - розумний кіт;
cute kids - милі діти;
hot stuff - гаряча штучка.

Порядок прикметників в англійському реченні

Прикметники в англійській мові у функції означення стоять перед іменником, до якого належать, а у функції іменної частини складеного присудка - після дієслова-зв'язки. Ось як це виглядає на прикладі:

I have bought a black cat. - Я купив чорного кота (визначення).
This cat is black. - Цей кіт чорний (іменна частина складеного присудка).

Якщо прикметників два чи більше, то вживати їх потрібно в певному порядку. В українській мові теж є таке правило, і це може допомогти вам не заплутатися. Найчастіше правильний порядок можна встановити інтуїтивно, але про всяк випадок ось вам правила.

Першими стоятимуть англійські прикметники, що показують ставлення (думку) мовця до предмета: handsome (привабливий), ugly (потворний), luxurious (розкішний).

Другими вживаються англійські прикметники, що описують параметри предмета (розмір, характеристики, вік, форма, колір): black (чорний), old (старий), huge (величезний).

А перед іменником зазвичай призначення: kitchen (кухонний), throwing (метальний), educative (освітній).

Прикметники в англійській мові: таблиця
Артикль/Визначник a some my
Думка lovely
(чудовий)
stunning
(приголомшливі)

reasonably

priced
(недороге)

Розмір big
(великий)
small
(маленькі)
-
Якість
(характеристика стану)
well made
(майстерно виконаний)
artful
(мистецьки виконані)
boiling
(кипляче)
Вік new
(новий)
old
(старі)
-
Форма rectangular
(прямокутний)
square
(квадратні)
-
Колір black - red
(червоне)
Походження
(країна)
american
(американський)
english
(англійські)
Ukrainian
(український)
Матеріал (речовина) steel
(стальной)
oil
(масляные)
-
Призначення throwing
(метальний)
ceiling
(стельові)
Halloween
(геловінське)
Іменник knife
(ніж)
paintings
(картини)
meal
(блюдо)
She has fascinating long hair. - У неї чарівне довге волосся.
Take that small black metal box. - Візьми той маленький чорний металевий ящик.
It was a modern wooden dinner table. - Це був сучасний дерев'яний обідній стіл.
I've bought a new steel carving knife. - Я купив новий сталевий обробний ніж.
I've bought some expensive square fragile china plates. - Я купила кілька дорогих квадратних квадратних тендітних порцелянових тарілок.

Прикметники, що показують міру (deep - глибиною, high - висотою, long - довжиною, wide - шириною тощо), розміщуються після визначуваного іменника.

The highway is 10 kilometres long. - Ця траса 10 кілометрів завдовжки.
This lake isn't big, but it is 30 metres deep. - Це озеро невелике, але глибиною 30 метрів.
Читай також

Фразові дієслова з fall

Утворення прикметників в англійській мові

Імена прикметники бувають прості, похідні та складні (складені).

 • Прості прикметники не мають у своєму складі ні префіксів, ні суфіксів (big, short, black, red).
 • Похідні включають до свого складу суфікси або префікси, або одночасно і ті й інші (natural, incorrect, unnatural).
 • Складні (складові) прикметники утворюються з двох слів, що позначають одне поняття: dark-blue, red-cheeked, snow-white.

Суфікси, префікси та закінчення прикметників

Найвідомішими суфіксами прикметників є:

"-less": helpless безпорадний, useless даремний марний;
"-able, "-ible": suitable (відповідний), accessible доступний доступний;
"-ous": famous знаменитий, dangerous небезпечний;
"-ful": useful корисний, careful (уважний);
"-ent": intelligent (розумний); prevalent (поширений)
"-ary": elementary (елементарний);
"-ive": aggressive (агресивний);
"-al": formal формальний, central центральний;
"-ic": heroic (героїчний);
"-y": snowy (сніговий).

До найвідоміших префіксів прикметників належать:

"un-": unhappy (нещасний), unequal (нерівний);
"in-": incomplete (неповний), indifferent (байдужий);
"im-": impolite (неввічливий), impuberal (статевонезрілий).

В англійській є список прикметників, які можуть вживатися і з суфіксами, і зі словами "more/most", "less/least".

able (здатний);
angry (злий);
clever (розумний);
common (загальний);
cruel (жорстокий);
friendly (доброзичливий);
gentle (ніжний);
handsome (красивий);
narrow (вузький);
pleasant (приємний);
polite (ввічливий);
quiet (тихий);
serious (серйозний);
simple (простий);
sour (кислий).

Види прикметників в англійській мові

За значенням прикметники англійської мови бувають:

 • Якісні (big - великий, small - маленький, clever - розумний).
 • Відносні (wooden - дерев'яний, central - центральний) тощо.

Відносні прикметники англійської мови не мають ступенів порівняння, а якісні прикметники мають такі ступені порівняння: позитивний, порівняльний та найвищий.

Ступені порівняння прикметників

Якісні іменники прикметники та прислівники способу дії в англійській мові, так само як і в російській, мають три ступені порівняння:

 • абсолютний (absolute),
 • порівняльний (comparative)
 • найвищий (superlative).

Отже, з абсолютною формою все ясно: long, far, good, active, expensive etc.

Порівняльна форма прикметника вживається, коли порівнюють два або більше об'єктів чи людей.

Порівняльний прикметник може бути утворений двома способами:

 • додаванням суфікса "-er" до абсолютної форми прикметника. Це стосується односкладових прикметників (long) і двоскладових прикметників з "y" на кінці (pretty).
This is a longer book.
This doll is prettier.

Особливості утворення:

- у словах, що закінчуються на "e", додається "r" у кінці (lame - lamer);
- у словах з однією голосною та однією приголосною в кінці подвоюється приголосна та додається "-er" (big - bigger);
- у словах з більш ніж однією голосною або з більш ніж однією приголосною наприкінці, додається "-er" наприкінці (hard - harder).

 • додаванням "more" перед прикметником. Це стосується двоскладових прикметників без "y" на кінці (charming) і прикметників із трьома або більше складами (powerful).
She is more charming than her friend.
This gun is more powerful than that one.

Особливості утворення:

При порівнянні двох предметів (людей), слово "than" розташоване між прикметником і предметом порівняння.

Oranges are sweeter than grapefruits.
This painting is more interesting than that painting.

Вищий ступінь використовується, щоб показати, що річ або людина має найбільшу кількість тієї чи іншої якості (у групі або у своєму роді). Зазвичай використовується з артиклем "the".

Вона також може бути сформована двома способами.

 • додаванням "-est" до абсолютної форми. Це стосується односкладових прикметників (big) і двоскладових, що закінчуються на "y" (lucky).
This is the biggest table in the room.
I'm the luckiest person in the company.

Особливості утворення:

- у словах, що закінчуються на "e", додається суфікс "-st" наприкінці (large - the largest);
- у словах з однією голосною та однією приголосною наприкінці подвоюється приголосна і додається "-est" (big - the biggest);
- у словах з більш ніж однією голосною або з більш ніж однією приголосною наприкінці, додається "-est" (blue - bluest);
- у словах, що закінчуються на "y", вона замінюється "i" з додаванням "-est" (pretty - prettiest).

 • додаванням "the most" перед прикметником. Стосується двоскладових прикметників з "y" наприкінці, а також прикметників із трьома складами або більше.
This is the most beautiful dress I have ever seen.
This is the most popular song on the list.
That was the most powerful weapon.

Примітка: прикметники в порівняльному та найвищому ступенях стоять перед усіма іншими.

I'd like to buy this more beautiful white rose. - Я б хотів купити цю більш красиву білу троянду.
At the ceremony there were some of the best young French actresses. - На церемонії були присутні кілька найкращих молодих французьких актрис.

Позитивна форма прикметника

Позитивна форма використовується у випадках, коли немає відмінностей між двома порівнюваними речами або людьми.

Щоб сформувати позитивну, ми використовуємо "as" до і після абсолютної форми прикметника.

Danny is as smart as Phillip.
She is as beautiful as her older sister.

Це також можна застосувати в негативному контексті, додаючи слово "not" перед першим "as". Так ми вкажемо, що порівнювані об'єкти не схожі.

Danny is not as smart as Phillip.
She is not as beautiful as her older sister.

Прикметники-винятки

Наступні прикметники, ступені порівняння яких утворюються не за загальним правилом, і їхні форми слід знати напам'ять.

good - better - the best (хороший - кращий - найкращий);
bad - worse - the worst (поганий - гірший - найгірший);
little - less - the least (маленький - менший - найменший);
many/much - more - the most (багато - більше - найбільший);
old - older - the oldest (старий - старший - найстаріший);
old - elder - the eldest (старий - старший - найстарший) - про членів сім'ї;
late - later - the latest/last (пізній - пізніший - останній/останній за часом);
late - the latter - the last (пізній - другий із двох перерахованих - останній за порядком);
near - nearer - the nearest (близький - ближчий - найближчий за відстанню);
near - nearer - next/the next (близький - ближчий - наступний за часом/наступний за порядком);
far - farther - the farthest (далекий - більш далекий - найдальший);
far - further - the furthest (далекий, далекий - подальший - подальший/додатковий).

Уживання артикля з прикметниками

Іменник з визначенням, вираженим прикметником у найвищому ступені, вживається з певним артиклем, якщо за змістом не потрібен якийсь займенник.

London is the largest city in the UK.
My best friend lives in Seattle.

Визначений артикль зберігається перед найвищим ступенем й у тому випадку, коли іменник не згадано (тобто іменник мається на увазі).

The London underground is the most beautiful in the world.

Англійське речення, дві частини якого (розділені комою) починаються з прикметника або прислівника в порівняльному ступені з певним артиклем перед ним, перекладається російською мовою за допомогою сполучників "чим ..., тим ... ":

The more we suffer, the stronger we get.

Примітка: в англійській мові ми можемо з прикметників робити іменники. Для цього нам треба додати певний артикль "the" перед прикметником, і ми отримаємо слово у множині.

All the doctors examined the sick. - Усі лікарі оглянули хворих.
He always used to help the poor. - Він завжди раніше допомагав бідним.
The rich also cry. - Багаті теж плачуть.

Прикметники, що закінчуються на "-sh" "-ch" (English, French), перетворюючись на іменники, вживаються зі значенням множини для позначення нації в цілому.

Перед ними в цьому випадку стоїть певний артикль: the French (французи), the English (англійці), the Dutch (голландці), the Spanish (іспанці).

Топ 100 базових прикметників англійській мові

 Eng Ukr 
nice хороший, милbй 
good хороший 
bad плохий 
terrible жахливий
beautiful гарний
incredible чарівний
important важливий
useless даремний
helpful корисний 
small маленький
big великий
short короткий
long довгий
tall високий
strong сильний
weak слабкий
funny потішний
interesting цікавий
boring нудний
angry злий
kind добрий
happy щасливий
sad сумний
satisfied задоволенний
wonderful чудовий
slow повільний
fast  швидкий
dangerous небезпечний
safety безпечний
possible можливий
impossible  неможливий
early ранній
late пізній
cold холодний
warm теплий
hot гарячий
sunny сонячний
clean чистий, ясний
clever розумнимй
stupid дурний
young молодой
old старий
new новий
dark темний
bright яскравий
live живий
dead мертвий
crazy  божевільний
easy простий
hard складний
true правильний
false неправильний
hungry голодний
comfortable зручний
lonely самотній
talkative балакучий
active активний
passive пасивныи
tired втомлений
shy скромний
rich богатий
successful успішний
tasty смачний
sweet солодкий
lovely чудовий
deep глибокий
far далекий
close близький
round круглий
sharp гострий
soft м'який
straight прямий
red червоний
yellow жолтий
orange помаранчевий
green зелений
blue синій
black чорний
grey сірий
white білий
colored кольоровий
fresh свіжий
simple простий
complicated складний
common загальний
rare рідкий
unique унікальний
serious серйозний
busy занятий
different інший, який відрізняється
lucky везучий
perfect ідеальний
surprised здивований
shocked шокований
glad задоволений
excellent відмінний
wet мокрий
dry сухий
normal звичайний
free вільний
Читай також

Часи англійської мови (відео)

Висновок

Сподіваємося, що тема прикметників відтепер для вас більш ніж ясна. А коли маєте ще питання, то просто зареєструйтеся до нас на перше безоплатне пробне заняття. 

Englishdom,
your English-freedom mates