Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

2 липня 2021
12 хв. читати

Слова-зв'язки в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Коли ми спілкуємося з людьми, то наша головна мета — передати інформацію і бути правильно зрозумілим. Досягти цього буде набагато простіше за допомогою спеціальних слів-зв'язок — «linking words» або «linkers» — які не просто прикрашають мова, а й допомагають співрозмовникові зрозуміти сюжет вашого повідомлення.

В російській мові ми також використовуємо подібні слова: «наприклад», «тому», «перш за все», «загалом», «крім того», «не дивлячись на це», «ймовірно» і таке інше. Давайте розберемося, які англійські еквіваленти таких слів і виразів входять в необхідний мінімум для вільного спілкування.

Що таке Linking words і для чого вони потрібні

Головне завдання  кожної людини, яка вивчає іноземну мову, полягає в тому, щоб зробити свою промову як можна більш багатою, невимушеною і наближеною до оригінального варіанту розмови.

Найпростіший приклад це слово and (і). Так, це сполучник, але в складних пропозиціях він виступає сполучною ланкою між простими реченнями.

Сполучні слова не можна віднести до певної частини мови, оскільки словом-зв'язкою може бути і союз, і прислівник, і прийменник, і частка і так далі. Але основна функція цих помічників полягає в тому, що вони надають нашим висловлюванням логічно завершену форму, такий собі чіткий контур, якого прагнула наша думка.

 

Таблиця Linking Words в англійській мові з перекладом

Категорія Слова та висловлювання Приклад
Причина та ефект
 • because (of) — тому що; так як; потім що; бо; зважаючи на те що;
 • so — ж; наскільки; щоб, таким способом, зазначеним чином, з тим щоб; так;
 • accordingly — відповідно; таким чином; отже; тому; відповідно;
 • thus — відповідно, таким чином, в силу того, що, так що, завдяки цьому;
 • consequently — отже; в результаті; тому; внаслідок цього;
 • hence — отже; в результаті; звідси;
 • therefore — з цієї причини; внаслідок цього; отже; тому;
 • as — оскільки; від того, що; в зв'язку з тим що; в силу того, що;
 • due to (the fact that) — в зв'язку з, відповідно до (тому що), з причини, виходячи з, через, внаслідок;
 • owing to — по; через; внаслідок; по причині; завдяки;
 • since — з тієї причини що, з огляду на, що.

We had to wait because, it was raining. – 

Нам довелося почекати, тому що йшов дощ.Акцентування уваги
 • typically — як правило, типово, здебільшого, зазвичай, у більшості випадків;
 • as a general rule — як правило; зазвичай; в загальному й цілому;
 • surprisingly — на диво; як не дивно; несподівано;
 • obviously — однозначно; безумовно; звісно; надто відкрито; зрозуміло;
 • in fact — власне; фактично; більш того; до речі; взагалі; взагалі то;
 • especially — особливо; головним чином; зокрема; 
 • clearly — безперечно, прямо, зрозуміло, явно, чітко, зрозуміло;
 • importantly — що не менш важливо, важливо; значно;

I do not want to talk about this, especially with her. – 

Я не хочу розмовляти про це, особливо з нею.

Порівняння
 • similarly — подібно до того; так само; аналогічно; подібно; схоже; точно так ж;
 • likewise — також; більш того; теж; так само, таким же чином;
 • whereas — виходячи з того, що; з урахуванням того що; у зв'язку з тим, що;
 • on the other hand — проте; з іншого боку; але з іншого боку; втім; однак;
 • except — за вирахуванням / винятком; окрім як; не кажучи про; крім;
 • by comparison — для порівняння, в той час як; порівняно;
 • when compared to — в порівнянні з;
 • equally — в однаковій мірі; однаково; одно; нарівні;
 • in the same way — точно таким же чином; подібним чином

Life is difficult in extreme polls, similarly, it is horrible near the Equatorial regions.

Життя складне в екстремальних опитуваннях, так само жахливо поблизу екваторіальних регіонів.

Контраст
 • however — однак;
 • yet — при цьому, з іншого боку, втім, в той же час;
 • still — при цьому;
 • even though — але хоча; незважаючи на те що; і хоча; дарма що;
 • on the other hand — хоча, з іншого боку, що ж стосується;
 • otherwise — без цього, в іншому / іншому випадку;
 • after all — адже, як-не-як, не варто забувати що, до того ж, наостанок;
 • on the contrary — якраз навпаки, зовсім навпаки, насправді, навпаки;
 • in contrast — на відміну від цього; для порівняння; навпаки;
 • unlike — на відміну;
 • instead of — замість; ніж (замість чого-л.); замість;
 • alternatively — або ж; упереміж; по черзі; інакше; навпаки;
 • although, even — навіть якщо;
 • but — але, адже; всього; виключаючи; хоча;

Simon did not pass the exam then, nevertheless, he got high skills in English now. –

Саймон не склав іспит тоді, як би там не було, у нього все чудово з англійською зараз.

Доповнення
 • and — і, причому, а не, при цьому, а також, тоді як;
 • also — теж; притому; при цьому, а ще, також, в тому числі, крім того;
 • even — врівень; навіть; точно; хоч; на одному рівні; рівно;
 • again — знову, знову ж таки, знову; ще раз; до того ж; окрім того; вдвічі;
 • further — до того ж, також, ще; до того ж;
 • similarly — подібно до того; так само; аналогічно; подібно; так само;
 • as well as — а також; а також і; так само як; також; заодно і;
 • apart from — окрім, виключаючи; поряд; не кажучи про; незалежно; залишаючи осторонь;
 • besides — крім того; окрім того; також; на додачу до того; до речі;
 • in addition — до того ж;
 • moreover — крім того; більш того; більше того; до того; мало того;
 • too — дуже; вкрай; також; теж; до того ж.

It is very hot today; moreover, there is a power outage.

- Сьогодні дуже жарко, крім того, відбувся перебій в харчуванні.

Приклад, підтвердження
 • for instance — наприклад;
 • in this case — в цьому випадку;
 • in another case — в іншому випадку;
 • in this situation — в даній ситуації;
 • in this manner — таким чином, у такий спосіб, десь (так);
 • to illustrate — для ілюстрації / наочний приклад;
 • to my mind — на мій погляд, на мою думку;
 • in my opinion — на мою думку, на мій погляд;
 • from my point of view — з моєї точки зору;
 • for example — наприклад;
 • as follows — наступний;
 • such as — такий як;

I think he is very rich, for example, he gave a hundred bucks to a hobo.

- Мені здається, він дуже багатий, наприклад, він дав 100 баксів безхатьку.

Послідовність
 • first — в першу чергу, по-перше, спочатку;
 • second — в другу чергу, по-друге, в наступних, далі;
 • third — по-третє, в третю чергу, третє;
 • next — далі, наступним кроком, потім; після;
 • then — потім, пізніше; після чого, той час; надалі;
 • following — виходячи з цього, в результаті, внаслідок;
 • now — тепер, нині, ось, отже, в даний час;
 • at this point — на даний момент, на цій стадії; на цьому місці, поки що;
 • after — після;
 • eventually — в кінцевому рахунку; в підсумку; з часом; одного разу;
 • finally — нарешті, в кінці; на закінчення; під кінець; в кінці кінців; в кінцевому рахунку;
 • lastly — на останньому місці, в кінці; на закінчення; під кінець, нарешті;
 • previously — попередньо; заздалегідь; раніше; перш; раніше; вже;

First, I'd like to get to know you.

- Спершу, я б хотів познайомитися з тобою.

Підбиття підсумків
 • on the whole — в цілому; враховуючи всі обставини; в підсумку; взагалі; в середньому;
 • in sum, to sum up, in summary — підводячи підсумок;
 • thus — таким чином, звідси і;
 • as a consequence — як результат, в результаті, відповідно, і, як наслідок;
 • as a result — в результаті;
 • hence — таким чином, виходячи з цього, виходить;
 • in brief, in short — коротко;
 • in conclusion — на закінчення, на завершення, наостанок, підбиваючи підсумки;
 • so — отже,
 • therefore — таким чином, з цієї причини; внаслідок цього; отже; тому;
 • to conclude — роблячи висновки;

In brief, it is a good film.

- Коротше, це гарний фільм.

Читай також

Топ 7 серіалів англійською для початківців

 

Час і послідовність

Якщо ми розповідаємо про якийсь процес, наприклад, про приготування салату або будівництво будинку, і бажаємо логічно виділити його етапи, то нам знадобляться такі слова-зв'язки:

 • firstly, to begin with, for a start, first of all — початок процесу;
 • after that, next, secondly, subsequently — продовження;
 • to conclude, finally, last of all — завершення.
Радимо до читання: Вступні слова

First of all, choose the place where you would like to spend your holidays. After that, you should book tickets and a hotel room. Finally, you can start packing suitcases.

Доповнення

Коли ми доповнюємо сказане новими фактами, можна використовувати такі фрази:

in addition to, apart from, besides, moreover, as well as, also.

Apart from the budget, we discussed new marketing strategies.

Висловлення своєї точки зору

Іноді потрібно підкреслити, що якась ідея — це саме ваша думка. З одного боку, ви можете виділити оригінальність вашої думки, з іншого боку, такий вислів звучить менш категорично і ввічливіше. Ось деякі сполучні слова для вираження ваших власних думок:

 • to my mind, it seems to me;
 • inclined to think, strongly believe.

I am inclined to think that our government should take more effective steps to protect the environment.

Посилання на інших

Така форма спілкування притаманна англічанам — розповідати про будь-який факт, посилаючись на громадську думку. Як і у випадку з власною точкою зору, це допомагає уникнути категоричності і робить будь-яку заяву більш лояльною:

 • it is said that, it is usually believed, it is claimed that;
 • people often think, some people argue that.

It is usually believed that black cats bring bad luck.

Приклад і підтвердження

Щоб переконатися, що вас зрозуміли правильно, можна повторити основні моменти іншими словами або з використанням конкретних прикладів:

 • in other words, for example, to illustrate;
 • namely, one example of this.

Nowadays, healthy lifestyle is becoming really popular. For exampe, the fact that more and more people stop smoking.

Порівняння і контраст

Іноді нам потрібно показати контраст між декількома явищами або фактами, іноді ми хочемо знайти схожість між ними. В обох випадках можна використовувати відповідні слова-зв'язки:

 • in contrast, in spite of, however, in comparison with, unlike — ці слова показують відмінності;
 • similarly, just like, likewise, in the same way, equally — способи передачі подібності.

I have always liked reading books, unlike my brother, who really hates it. However, we enjoy watching movies together.

Причина та ефект

Якщо ми хочемо донести до співрозмовника логічну структуру певних подій, показати, що саме призвело до таких наслідків, то нам допоможуть такі фрази:

 • because of, due to, since, as;
 • therefore, consequently, as a result, so.

Yesterday he was stuck in a traffic jam. Because of that he was late for the meeting.

Акцентування уваги

Щоб підкреслити вагомість своїх слів, звернути на них увагу співрозмовника, візьміть собі на озброєння деякі з цих слів:

 • indeed, in fact, particularly, no doubt, obviously,
 • needless to say, as a matter of fact, surely, certainly.

Needless to say, I was really glad to receive such a nice present.

Пропозиція альтернативи

Якщо у нас є можливість розглянути інші варіанти розвитку подій, чому б не показати це? Завжди приємно мати вибір, тому беріть будь-яке словосполучення з цієї добірки:

 • on the other hand, alternatively;
 • the alternative is, another possibility would be.

Not everyone can find enough free time for attending English courses. The alternative is to study English via Skype.

Підведення підсумків

Коли ви робите висновки, не зайвим буде повторити основні пункти за допомогою певних сполучних слів:

 • as has been noted, finally, in brief, in short,
 • to summarise, in conclusion.

In conclusion, I'd like to say that this contract is extremely important for our company.

Читай також

Як успішно скласти ЄВІ-2024

Висновок

Ми сподіваємося, що відтепер ваша мова стане більш красивою, завдяки даній статті. To summarize, хотілося додати 3 загальних поради по використанню слів-зв'язок. Пам'ятайте, що:

 • все добре в міру, тому не варто їх використовувати в великій кількості;
 • краще освоїти 10 простих linking words, ніж бути незрозумілим через вживання складних;
 • навіть якщо словосполучення вам до вподоби, не варто починати з нього кожне речення.

Студенти, які займаються на наших заняттях по Скайпу, полюбляють використовувати фразу «I think», яка з легкістю може бути замінена на «I believe» або «I suppose». Keep that in mind and be creative!

Розкрийте світ нових можливостей, вивчаючи англійську онлайн. З Englishdom ви впевнено оволодієте мовою для комунікації у будь-якому куточку світу та дізнаєтесь більше про слова-зв'язки в англійській мові. Think global, speak local.

Велика і дружна сім'я Englishdom!