Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

23 серпня 2018
8 хв. читати

Топ 100 неправильних дієслів в англійській мові

Немає часу? Збережи в

Пані та панове, прийшов час безсовісного та зухвалого зубріння! Саме так можна запам’ятати самі найуживаніші неправильні дієслова (irregular verbs) з вимовою, які ми самим уважнішим чином відібрали для вас, подібно тому як відбирають листя кращих сортів чаю. Осінь у розпалі — заварюйте чай і пробіжимось з вами по 3 формах не правильних дієслів. Let's go!

Зміст статті:

Good to know that у деяких з таких дієслів по написанню і вимові співпадають всі 3 форми, але є і підступне дієслово read, 2 і 3 форма якого читається [red]. So pay attention! And don't screw up!

Основні неправильні дієслова з однаковими формами

Отже, спочатку буде набагато простіше запам’ятати вищезгадані неправильні дієслова англійської мови, ніж зубрити все підряд.                   

Ось вони:

bet [bet] тримати парі
burst [bɜ:st] підривати (вибухати)
cast [kɑ:st] кидати тінь, упускатити
cost [kɔst] вартувати, оцінювати
cut [kʌt] різати
fit [fɪt] пасувати (про одяг)
hit [hɪt] вдаряти, вражати
hurt [hɜ:t] поранити, завдавати болю, пошкодити
let [let] допускати, дозволяти
put [put] класти, ставити
quit [kwɪt] залишати, покидати
rid [rɪd] позбавляти
set [set] встановлювати, ставити, налаштовувати
shed [ʃed] проливати (сльози)
shit [shɪt] напаскудити
shut [ʃʌt] закривати     
slit [slɪt] розрізати
split [splɪt] розділяти, розколювати, розщеплювати
spread [spred] росповсюджувати(ся)
wet [wet] намочити

Взагалі всього в англійській мові існує аж 638 неправильних дієслів. Але, благо, в основному використовується біля 200+, а з них — 100 самих популярних. Звичайно, ви можете вивчити всі 638 та написати бестселер або переказати Шекспіра на англійській. But do you really need that?

Ще 3 дієслова, 1 та 3 форма яких однакові:

come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] приходити
become [bɪ'kʌm] became [bɪ'keɪm] become [bɪ'kʌm] ставати
run [rʌn] ran [ræn] run [rʌn] бігти

read also
Читай також

Чи зможете ви підтримати розмову про фінанси англійською мовою?

Способи утворення неправильних дієслів

So, easy! Якщо дієслово у Past Simple і Past Participle немає закінчення «-ed» (I felt / she has forgiven) — то воно неправильне, тобто, дієслова які утворюють форму Past Simple і Past Participle не додають закінчення «–ed» до форми інфінітиву, а утворюються іншими дивовижними способами.  

Ось такими, наприклад:

  • Зміною кореневих голосних на «o» і додатком занінчення до 3 форми:
break [breɪk] broke [brəuk] broken ['brəuk(ə)n] (з)ломати
choose [tʃu:z] chose [tʃəuz] chosen ['tʃəuz(ə)n] вибирати
forget [fə'get] forgot [fə'gɔt] forgotten [fə'gɔt(ə)n] забувати
freeze [fri:z] froze [frəuz] frozen [frəuz(ə)n] замерзати, заморожувати
get [get] got [gɔt] gotten ['gɔtn] отримувати
speak [spi:k] spoke [spəuk] spoken ['spəuk(ə)n] розмовляти
steal [sti:l] stole [stəul] stolen ['stəulən] красти
tear [teə] tore [tɔ:] torn [tɔ:n] розривати
wake [weɪk] woke [wəuk] woken ['wəuk(ə)n] будити
wear [weə] wore [wɔ:] worn [wɔ:n] надівати
  • Зміна кореневих голосних на «o» тільки у 2 формі дієслова:
drive [draɪv] drove [drəuv] driven ['drɪv(ə)n] вести машину
ride [raɪd] rode [rəud] ridden ['rɪd(ə)n] їхати верхи
rise [raɪz] rose [rəuz] risen ['rɪz(ə)n] підніматися
write [raɪt] wrote [rəut] written ['rɪt(ə)n] писати

 

  • Появою у 2 формі закінчення «-ew», а у 3 — «-own»:

 

blow [bləu] blew [blu:] blown [blu:] дути
fly [flaɪ] flew [flu:] flown [fləun] літати
grow [grəu] grew [gru:] grown [grəun] рости, вирощувати
know [nəu] knew [nju:] known [nəun] знати
throw [θrəu] threw [θru:] thrown [θrəun] кидати
  • Зміною закінчень 2 та 3 форми на «-ought» і «-aught»:
bring [brɪŋ] brought [brɔ:t] brought [brɔ:t] принести
buy [baɪ] bought [bɔ:t] bought [bɔ:t] купити
catch [kætʃ] caught [kɔ:t] caught [kɔ:t] ловити
fight [faɪt] fought [fɔ:t] fought [fɔ:t] боротися
seek [si:k] sought [sɔ:t] sought [sɔ:t] шукати
teach [ti:tʃ] taught [tɔ:t] taught [tɔ:t] навчати
think [θɪŋk] thought [θɔ:t] thought [θɔ:t] думати

 

  • Зміною «ee» на «e» у 2 та 3 формі дієслова + зміна вимови:

 

keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] тримать
sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] спати
feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] відчувати
bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] кровоточити
feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] годувати(ся)
meet [mi:t] met [met] met [met] зустріти
lead [li:d] led [led] led [led] вести
  • Чергуванням голосних в корені слова в усіх 3 формах за принципом «i-a-u»:
begin [bɪ'gɪn] began [bɪ'gæn] begun [bɪ'gʌn] починати(ся)
drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пити
ring [rɪŋ] rang [ræŋ] rung [rʌŋ] дзвонити
shrink [ʃrɪŋk] shrank [ʃræŋk] shrunk [ʃrʌŋk] стискатися
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] співати
sink [sɪŋk] sank [sæŋk] sunk [sʌŋk] занурюватися, тонути
spring [sprɪŋ] sprang [spræŋ] sprung [sprʌŋ] виникати, вистрибувати
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] плисти
  • А тепер! Зовсім самі неправильні дієслова англійської мови! Вони настільки неправильні, що сам “Доктор Зло” (з фільмів про Остіна Пауерса) був би у шоці! Не піддаються поясненню і логіці, творять що хочуть, одним словом, просто руйнівники системи! Але зате які потрібні і корисні:
be [bi:] was/were [wɔz/wɜ:] been [bi:n] бути, знаходитись
do [du:] did [dɪd] done [dʌn] робити
go [gəu] went [went] gone [gʌn] йти
have [hæv] had [hæd] had [hæd] мати
make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] робити, виготовляти
  • Є ще неправильні і одночасно правильні дієслова, такі собі дієслова-перевертні. Check it out!

 

ДіЄСЛОВО 2 ФОРМА 3 ФОРМА ПЕРЕВОД

crow [krəu]

crew/crowed

[kru:/krəud]

crowed [krəud]


кукурікати,

радісно

кричати,

каркати

dive [daɪv]

dived/dove

[daɪvd/dəuv]

dived [daɪvd]


пірнати

dream[dri:m]

dreamed/dreamt

[dri:md/dremt]

dreamed/dreamt

[dri:md/dremt]


бачити сни,

мріяти

forecast ['fɔ:kɑ:st]

forecast/forecasted

['fɔ:kɑ:st/'fɔ:kɑ:sted]

forecast/forecasted

['fɔ:kɑ:st/'fɔ:kɑ:sted]

передбачати

(погоду),

робити

прогноз

gild [gɪld]

gild/gilded

[gɪld/gɪldɪd]

gild/gilded

[gɪld/gɪldɪd]

золотити,

покривати

позолотоюgird [gɜ:d]

girt/girded [gɜ:d/gɜ:dɪd]

girt/girded [gɜ:d/gɜ:dɪd]

оточувати,

затягувати

(пояс),

прикріплювати меч до поясу

hamstring ['hæmstrɪŋ]

hamstringed/hamstrung

['hæmstrɪŋd/'hæmstrʌŋ]

hamstringed/hamstrung

['hæmstrɪŋd/'hæmstrʌŋ]


підрізати,

калічити

lean [li:n]

leaned/leant

[li:nd/lent]

leaned/leant

[li:nd/lent]

нахиляти(ся),

згинатися

leap [li:p]

leapt/leaped

[lept/li:pt]

leapt/leaped

[lept/li:pt]

пригати,

скакати

learn [lɜ:n]

learned/learnt

[lɜ:nd/lɜ:nt]

learned/learnt

[lɜ:nd/lɜ:nt]

вчити(ся)

light [laɪt]

lit/lighted

[lɪt/laɪtɪd]

lit/lighted

[lɪt/laɪtɪd]

запалювати,

освітлювати

shrive[ʃraɪv]

shrove/shrived

[ʃrəuv/ʃraɪvd]

shriven/shrived

['ʃrɪv(ə)n/ʃraɪvd]

висповідати(ся), каятися

 

spell [spel]

spelt/spelled

[spelt/speld]

spelt/spelled

[spelt/speld]

вимовляти або писати по

буквах,

зачаровувати,

заговорювати

spill [spɪl]

spilt/spilled

[spɪlt/spɪld]

spilt/spilled

[spɪlt/spɪld]

проливати,

розливати,

розплескати

spoilv [spoɪl]

spoiled/spoilt

[spoɪld/spoɪlt]

spoiled/spoilt

[spoɪld/spoɪlt]


(зі)псувати

thrive[θraɪv]

throve/thrived

[θrəuv/θraɪvd]

thriven/thrived

['θrɪv(ə)n/θraɪvd]


процвітати

благоденствувати

wake[weɪk]

woke/waked

[wəuk/weɪkt]

woken/waked

['wəuk(ə)n/weɪkt]

просинатися

 

 

Ми рекомендуємо запам’ятовувати ту форму, яка більше на слуху.

Отже навіть дієслово «work» має неправильні форми Past Indefinite і Past Participle (в обох випадках wrought), але вона застаріла і практично не використовується.

Створюйте свої переліки неправильних дієслів і позподіляйте їх по категоріям, які зручні вам для запам’ятовування. І все буде just fine!

Читайте також: Як вчити англійські неправильні дієслова
Радимо скористатися нашим онлайн-курсом по вивченню неправильних дієслів в англійській мові! Тільки перевірена методика ефективного вивчення! Для початку навчання перейди по посиланню.

100 самих популярних неправильних дієслів у англійській

Infinitive Past Simple Past Participle ПЕРЕВОД

be

was/were

been


бути

beat

beat

beaten


бити

become

became

become


ставати

begin

began

begun


починати

bend

bent

bent


гнути

bet

bet

bet

тримати парі

bite

bit

bitten

кусати

blow

blew

blown

дути, видихати

break

broke

broken

ламати, розбивати,

руйнувати

bring

brought

brought

приносити, привозити,

доставляти

build

built

built

будувати, споруджувати

buy

bought

bought

купувати, здобувати

catch

caught

caught

ловити, зловити,

схопити

choose

chose

chosen

вибирати, обирати

come

came

come

приходити, підходити

cost

cost

cost

коштувати, обходитися

cut

cut

cut

різати, розрізати

deal

dealt

dealt

мати справу, розподіляти

dig

dug

dug

копати, рити

do

did

done

робити, виконувати

draw

drew

drawn

малювати, креслити

drink

drank

drunk

пити

drive

drove

driven

їздити, підвозити

eat

ate

eaten

їсти, поглинати,

поїдати

fall

fell

fallen

падати

feed

fed

fed

годувати

feel

felt

felt

відчувати

fight

fought

fought

битися, боротися,

воювати

find

found

found

знаходити, виявляти

fly

flew

flown

літати

forget

forgot

forgotten

забувати про (будь-що)

forgive

forgave

forgiven

прощати

freeze

froze

frozen

замерзати, завмирати

get

got

got

получати. добиратися

give

gave

given

дати, подати, дарувати

go

went

gone

йти, рухатись

grow

grew

grown

рости, виростати

hang

hung

hung

вішати, розвішувати,

висіти

have

had

had

мати, володіти

hear

heard

heard

чути, почути

hide

hid

hidden

ховати, приховувати

hit

hit

hit

вдаряти, вражати

hold

held

held

тримати, утримувати,

затримувати

hurt

hurt

hurt

ранити, забити,

завдати болю

keep

kept

kept

зберігати,

підтримувати

know

knew

known

знати, мати

уявлення

lay

laid

laid

класти, покласти,

покривати

lead

led

led

вести за собою,

супроводжувати,

керувати

leave

left

left

залишати, йти,

виїжджати, залишати

lend

lent

lent

позичать,

давати в борг

let

let

let

позволять, дозволять

lie

lay

lain

лежати

light

lit

lit

запалювати, світитися,

освітлювати

lose

lost

lost

губити, позбавлятися,

втрачати

make

made

made

робити, створювати,

виготовляти

mean

meant

meant

означати, мати на увазі

 

meet

met

met

зустрічати, знайомитися

pay

paid

paid

платити, оплачувати,

розраховуватися

put

put

put

ставити, поміщати,

класти

read

read

read

читати, прочитати

ride

rode

ridden

їхати верхи, кататися

ring

rang

rung

дзвеніти, дзвонити

rise

rose

risen

сходити, вставати,

підніматися

run

ran

run

бігти, бігати

say

said

said

говорити, сказати,

вимовляти

see

saw

seen

бачити

seek

sought

sought

шукати, розшукувати

sell

sold

sold

продавати, торгувати

send

sent

sent

посилати, відправляти,

відсилати

set

set

set

встановлювати, задавати,

призначати

shake

shook

shaken

трясти, струшувати

shine

shone

shone

світити, сяяти,

опромінювати

shoot

shot

shot

стріляти

show

showed

shown/showed

показувати

shut

shut

shut

закривати, замикати,

зачиняти

sing

sang

sung

співати, наспівувати

sink

sank

sunk

тонути, занурюватися

sit

sat

sat

сидіти, сідати

sleep

slept

slept

спати

speak

spoke

spoken

говорити, розмовляти,

висловлюватися

spend

spent

spent

тратити, витрачати,

проводити (час)

stand

stood

stood

стояти

steal

stole

stolen

красти

stick

stuck

stuck

приклеювати

strike

struck

struck/stricken

вдаряти, бити,

вражити

swear

swore

sworn

клястися, присягати

sweep

swept

swept

мести/підмітати,

змахувати

swim

swam

swum

плавати, плисти

swing

swung

swung

гойдатися, крутитися

take

took

taken

брати, хапати, взяти

teach

taught

taught

вчити, навчати

tear

tore

torn

рвати, відривати

tell

told

told

розповідати

think

thought

thought

думати, мислити,

міркувати

 

throw

threw

thrown

кидати, метати

understand

understood

understood

розуміти, осягати

wake

woke

woken

прокидатися, будити

wear

wore

worn

носити (одяг)

win

won

won

перемогти, виграти

write

wrote

written

писати, записувати

read also
Читай також

Навчальні серіали англійською для рівня Intermediate

Гра на запам’ятовування

Мова йде про аналогію карткового «дурня». На картках пишуться неправильні дієслова на англійській мові, кожна форма на окремій картці. В одну колоду приблизно 20 дієслів, це 60 карток. Роздається гравцям по 6 карт. Перший ходить той, в кого є початкова форма дієслова. Слідуючий повинен покласти першу або другу форму цього дієслова, або друге дієслово у початковій формі. Наприклад: перший гравець робить хід з «go», другий повинен покласти «went» чи «gone», або друге дієслово у початковій формі, наприклад, «come». Далі — за аналогією. Ще є джокер — це дієслово, у якого всі форми співпадають, наприклад «hit–hit–hit». Джокером можна поміняти верхню карту, тобто замовити ту форму дієслова, яка потрібна власнику Джокера. Якщо відповідних карт немає, то потрібно брати з колоди, поки не попадеться. Колода розбирається до кінця, і виграє той, в кого не залишиться ні однієї карти. Гра йде на «ура»! Try it!

Вас також може зацікавити: Top 10 способів зробити свою англійську мову виразною

Крім того, можете почитати разом із цим веселуном під його супер-хіт про неправильні дієслова. Можливо, цей мега-реп зробить свою справу. Check it!

 

Надіємося, вчити неправильні дієслова англійської тепер стане легше! А щоб у вас не залишалось сумнівів, запрошуємо пройти пробний урок! Don't be shy ;)

Курси англійської онлайн від Englishdom - це ваш найкращий супутник у підвищенні рівня володіння мовою. Вивчайте неправильні дієслова легко та ефективно і отримуйте знання, що відкриють перед вами безліч можливостей. Англійська – ключ до свободи обирати.

Велика та дружна сім’я Englishdom