Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

8 грудня 2022
8 хв. читати

ТОП фразових дієслів зі словом PUT

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hi, folks! Ця стаття спеціально написана для тих, кому подобається вивчати нову лексику і особливо фразові дієслова. Сьогодні ми розглянемо фразові дієслова з put. Розберемо основні значення, переклади, приклади речень і з'ясуємо, скільки ж усього фразових дієслів з put існує в англійській мові. Якщо ви готові, поїхали.

Фразові дієслова з put

Пропонуємо знайомиться з дієсловом put в алфавітному порядку. І почнемо з дієслова put across.

Це дієслово має кілька значень:

 • роз'яснювати і зрозуміло висловлювати

I thought Emily put her views on politics across really well during the discussion.

Я думав, що Емілі дуже добре виклала свої погляди на політику під час обговорення.

Зверніть увагу, що фразове дієслово put across у цьому значенні розділяється предметом — put something across — put her views on politics across.

 • обманювати когось

You can't put that across me.

Ти не можеш мене так обдурити.

Put aside 

 • відкладати щось на потім (мова може йти про предмети або гроші)

She was reading a book, but put it aside when the telephone rang.

Коли задзвонив телефон, вона відклала книжку, яку читала.

You really should put some money aside for your retirement.

Тобі дійсно варто відкладати гроші на пенсію.

 • відкидати, викидати через непотрібність

It's time to put our differences aside and work together.

Настав час відкинути наші протиріччя і зайнятися спільною справою.

Put aside this old shirt. You don’t need it anymore.

Викинь цю стару сорочку. Вона тобі більше не потрібна.

Put away

 • класти щось на місце, прибрати

She folded the towels and put them away in the cupboard.

Вона склала рушники і прибрала їх у шафу.

Tell the kids to put their toys away before bedtime!

Скажи дітям покласти свої іграшки на місце перед сном!

 • Якщо ми говоримо про людину, а не про предмет, то фразове дієслово матиме значення запроторити когось у в'язницю або божевільню

The judge put the criminal away for ten years.

Суддя засудив злочинця до десяти років в'язниці.

That woman’s crazy! They should put her away to the madhouse.

Ця жінка божевільна! Вони повинні запроторити її в божевільню.

 • відкладати, заощаджувати (так, знову йдеться про гроші)

You should consider putting some money away for your grandchildren each month.

Ви повинні подумати над тим, щоб відкладати гроші для своїх онуків щомісяця.

Put back

 • класти на місце, класти назад

I put the book back on the shelf.

Я поклав книжку назад на полицю.

 • переносити, відтерміновувати

The concert had to be put back to the following week.

Концерт відклали до наступного тижня.

The meeting has been put back to next Thursday.

Засідання перенесено на наступний четвер.

 • пересувати стрілки годинника назад

My watch was fast so I put it back three minutes.

Мій годинник поспішав, і я перевів його на три хвилини назад.

Put by

 • відкладати гроші, накопичувати (і втретє ми говоримо про гроші)

I try to put by a few pounds every week.

Я намагаюся відкладати кілька фунтів щотижня.

Put down

 • ображати, принижувати, критикувати

He made an unkind remark, intended to put her down.

Він зробив грубе зауваження, щоб принизити її.

 • покласти або опустити щось

She put down a bag on the floor and opened the door.

Вона поставила сумку на підлогу і відчинила двері.

 • записати інформацію на папері (те ж саме що й write down)

Put down every word she says.

Записуй за нею кожне слово.

Please, put down the homework.

Будь ласка, запишіть домашнє завдання.

 • висадити пасажирів

Can you put me down at the next corner?

Ви можете висадити мене на наступному розі?

Put forward

 • пропонувати ідею, висувати пропозицію

They put forward a number of suggestions.

Вони висунули низку пропозицій.

 • висувати кандидата/кандидатуру

Her name was put forward for the lead role in the play.

Її кандидатуру висунули на головну роль у виставі.

 • прискорювати, пересувати стрілки годинника вперед

The game has been put forward to 2:30.

Гру зсунули вперед, на пів на третю.

Put in

 • встановлювати апаратуру

I've just had a new kitchen put in.

Я щойно встановив нову кухню.

 • подавати (скаргу, прохання, пропозицію)

Our charity has put in a grant application for additional computers.

Наша благодійна організація подала заявку на грант для додаткових комп'ютерів.

Put off

 • відкласти, перенести подію або зустріч

When are you going to learn to drive? You can’t keep putting it off forever!

Коли ти зберешся вчитися водити машину? Ти не можеш відкладати це вічно!

Never put off till tomorrow what you can do today.

Ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні.

The play was put off due to the storm.

Виставу було відкладено через шторм.

 • відштовхувати, викликати відразу

His face quite puts me off.

Його обличчя мене відштовхує (викликає у мене огиду).

Put on

 • надягати одяг

You'd better put your jacket on, it's cold outside.

Тобі краще вдягнути куртку, надворі холодно.

He put on his coat and left the house.

Він надягнув пальто і вийшов із дому.

 • набирати вагу

David’s put on a few pounds over Christmas, hasn’t he?

Давид погладшав на Різдво, чи не так?

 • ставити на сцені

The Globe Theatre in London puts on a lot of fantastic plays.

Театр «Глобус» у Лондоні ставить безліч фантастичних вистав.

 • вмикати, приводити в дію

I want some tea. Please, put on a cattle.

Я хочу чай. Будь ласка, увімкни чайник.

Please put the light on, it's getting dark.

Будь ласка, увімкніть світло, уже темнішає.

Put out

 • гасити пожежу/вогонь, гасити світло

Put out that fire before anyone sees we’re camping here!

Загасіть цей вогонь, перш ніж хто-небудь побачить, що ми тут розбили табір!

I’m going to bed now. Please, put the lights out.

Я йду спати зараз. Будь ласка, вимкни світло.

 • вивихнути плече або руку

I can't play baseball, I've put my shoulder out.

Я не можу грати в бейсбол, я вивихнула плече.

 • випускати, виготовляти

Apple puts out a new iPhone once a year.

Apple випускає новий iPhone раз на рік.

Put over

 • повідомити, пояснити

They put over the topic very well.

Вони дуже добре пояснили цю тему.

 • відкладати

We should put the garden party over until the weather is fine.

Нам слід відкласти вечірку в саду, поки не встановиться гарна погода.

Put through

 • з'єднувати телефоном

Please hold while I put you through to our sales team.

Будь ласка, зачекайте, поки я з'єднаю вас із нашим відділом продажів.

 • закінчити або виконати важке завдання

I’ve put myself through a tough week of training in preparation for the marathon.

Я пройшов важкий тиждень тренувань, щоб підготуватися до марафону.

 • платити за чиєсь навчання

Josh’s dad put him through

Батько Джоша оплатив його навчання.

Put together

 • складати, збирати

The generators are put together in the machine shop.

Ці генератори збирають в механічному цеху.

We’ve put together a set of simple rules to help staff keep the office tidy.

Ми склали низку простих правил, щоб допомогти співробітникам підтримувати порядок в офісі.

Put up

 • споруджувати, зводити, будувати

They’re putting up a primary school on the site of the old cinema.

Вони будують початкову школу на місці старого кінотеатру.

 • підвищувати ціну або вартість

The Bank of England has decided to put up interest rates.

Банк Англії вирішив підвищити відсоткові ставки.

 • встановлювати вертикально

Soon we will have to put up a new fence around the house.

Незабаром нам доведеться встановити новий паркан навколо будинку.

Put up with — змиритися, витримувати, терпіти

I know you don’t like your new school, but you’ll just have to put up with it for now.

Я знаю, що тобі не подобається твоя нова школа, але зараз тобі доведеться з цим змиритися.

They will never put up with such behavior.

Вони ніколи не терпітимуть такої поведінки.

Читай також

Сервіс Quizlet для вивчення слів за картками: огляд для вчителів англійської

Висновок

На цьому все, lady and gentlemen! Сьогодні ми розглянули 16 фразових дієслів з put і з'ясували, що кожне з них має не лише одне значення, а навіть три чи чотири. І запам'ятайте, що фразові дієслова дуже часто трапляються в мовленні носіїв мови, тож вони обов'язкові для вивчення та запам'ятовування.

Englishdom #надихаємовивчити