Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

15 вересня 2022
8 хв. читати

Усі способи словотворення в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hi, folk! Сьогодні поговоримо про усі способи словотворення в англійській мові або word formation. Після прочитання цієї статті ви, можливо, зможете розширити свій словниковий запас у кілька разів. Серйозно. Сенс у тому, що ви зможете перетворити слова, які вже знаєте і тим самим суттєво полегшите збагачення вже існуючого словникового запасу.

В англійській мові розрізняють два способи утворення слів: словотворення (утворення одного слова від іншого) та словоскладання (утворення одного слова шляхом з'єднання двох слів). Давайте розглянемо ці способи детальніше.

Частини мови

У будь-якій мові існує поділ на частини мови — своєрідні класи. Вони відрізняються один від одного за декількома критеріями, такими як форма, значення, функції в реченні. Найбільше складнощів у тих, хто вивчає англійську мову, виникає при вивченні дієслів (verb). Ця частина мови складає тут ядро речення. Для україномовних людей розібратися з дієсловами в англійській означає зробити левову частку роботи з вивчення. Частини мови поділяються на самостійні та службові. Самостійні частини мови незалежні. Вони можуть виконувати абсолютно будь-яку функцію у реченні. До цієї групи, крім дієслів, відносять іменники, прикметники, прислівники, чисельні, займенники.

Так ось за правилами словотвору іноді форми частин мови можуть збігатися.

 

Noun Verb
answer - відповідь answer - відповідати
change - зміна change - змінювати
class - клас class - класифікувати
measure - міра measure - вимірювати
hand - рука hand - вручати
order - наказ order - наказувати
place - місце place – розміщувати
walk - прогулянка walk – гуляти

Збіг форм зустрічається також у прикметників та дієслів:

Adjective Verb
clean - чистий clean - чистити
dirty - брудний dirty - забруднювати
empty - порожній empty - спустошувати
free - вільний free – звільняти

У деяких випадках збіг форм зустрічається у кількох частин мови. Так, наприклад, слово light може бути іменником — світло, прикметником — світлий і дієсловом — запалювати, освітлювати.

У службових частинах мови використовуються сполучники, частки, вставні слова, вигуки. Кожній частині мови притаманні суфікси. Наприклад:

 • ly — прислівник,
 • sion — іменник,
 • ful — прикметник.

Знання цих суфіксів допомагає використовувати правильну частину мови, не допускати помилок, розуміти і використовувати слово, навіть якщо ви його не знали. Наприклад, ви знаєте слово «produce» (виробляти), якщо вам потрібно сказати: «Виробництво минулого року збільшилося», сміливо додавайте «sion» та кажіть «The production increased last year». Діяти за цією аналогією можна шаблонно. Якось розібравшись із тим, як використовувати такі суфікси, ви отримаєте можливість говорити легше.

Давайте розглянемо основні суфікси у словотворі.

age утворює іменник від дієслова:

 • leak - протікати - leakage - витік
 • pass - проходити - passage - прохід

dom утворює іменник від прикметників та іменників:

 • free - вільний - freedom - свобода
 • wise - мудрий - wisdom - мудрість
 • king - король - kingdom - королівство

hood зазвичай утворює іменник від інших іменників:

 • brother - брат - brotherhood - братство
 • child - дитина - childhood - дитинство
 • mother - мати - motherhood - материнство

ment утворює іменник від дієслів:

 • agree - погоджуватись - agreement - згода, угода
 • improve - покращувати - improvement - покращення
 • pay - платити - payment - платіж

ness утворює іменники від прикметників:

 • bitter - гіркий - bitterness - гіркота
 • cold - холодний - coldness - холодність
 • dark - темний - darkness - темрява

ship утворює іменники від інших іменників:

 • dictator - диктатор - dictatorship - диктатура
 • friend - друг - friendship - дружба
 • leader - лідер - leadership - керівництво

al утворює прикметники від іменників:

 • culture - культура - cultural - культурний
 • form - форма - formal - формальний
 • post - пошта - postal - поштовий

ful утворює прикметники від іменників:

 • beauty - краса - beautiful - красивий
 • care - турбота - careful - турботливий
 • use - користь - useful - корисний

ive утворює прикметник від дієслів та іменників:

 • act - діяти - active - діяльний
 • compare - порівнювати - comparative - порівняльний
 • effect - дія - effective - дієвий
 • talk - розмова - talkative - говіркий

До суфіксів дієслів ми відносимо:

en утворює дієслова від прикметників та іменників:

 • black - чорний - blacken - чорнити
 • sharp - гострий - sharpen - точити

ly утворює дієслова від прикметників:

 • false - фальшивий - falsify - фальсифікувати 
 • simple - простий - simplify - спрощувати 

ize утворює дієслова від іменників:

 • character - характер - characterize - характеризувати 
 • sympathy - співчуття - sympathize - співчувати
Читай також

Англійська для дітей. Корисні поради батькам

Приставки та інші примочки

В англійській, як, втім, і в українській, неабияку роль у словотворі грають приставки. Багато з них латинського походження і мають таке саме значення в англійській, як і в українській, тому зрозуміти і правильно використовувати їх зовсім не складно. Багато приставок є ударними, тобто мають своє власне значення.

Наприклад:

 • dis / un / in — вказують на заперечення — disappoint, unhappy, inexpensive;
 • re — зробити щось заново — rewrite, rename;
 • under — не доробити щось — undercook, undersell;
 • over — зробити щось надміру — overproduce, overcook;
 • co — робити щось спільно — co-founder, co-worker;
 • ex — колишній — ex-boss, ex-boyfriend;
 • mis — неправильно, невірно — mishear, misinform, mislead;
 • pre — перед, раніше — prehistoric, pre-war;
 • post — після — post-war, post-revolutionary;
 • co — означає співпрацю – co-author, co-existence.

Приставки зазвичай не можуть змінити частину мови, проте змінюють зміст слова, і що найцікавіше, іноді на повністю протилежний.

Наприклад:

 • regular — irregular (правильний - неправильний);
 • disorder — order (безлад — порядок);
 • prehistoric — historic (доісторичний - історично).

Якщо групувати приставки за приналежністю до частин мови, то такого угруповання немає, практично будь-яка приставка може приєднуватися до будь-якої частини мови.

Складні слова

Англійська мова вражає своєю логікою, лаконічністю і навіть певною простотою, тому вивчати її одне задоволення, тому що одного разу зрозумівши її «принцип роботи», речення у вас вибудовуватимуться самі по собі автоматично. Це відображається і у словотворі. Дуже часто для того, щоб описати якийсь предмет чи явище, не потрібно ламати голову, згадуючи певне слово, оскільки воно складається з простих, які ви, напевно, вже знаєте.

Наприклад, таке складне слово як «шезлонг» англійською буде просто — «sunbed». Логічно? — Так! Просто? — Так!

 • bedroom - спальня 
 • icebox - льодовик
 • shoemaker - чоботар
 • steamship - пароплав
 • father-in-law - тесть
 • son-in-law - зять
 • man-of-war - військове судно
 • mother-of-pearl - перламутр
 • dark-blue - темно синій
 • first-class - першокласний
 • red-hot - розпечений до червона
 • whitewash - білити
 • broadcast - передавати, мовити
 • somebody - хтось
 • nothing - нічого
 • somewhere - десь
 • nowhere - ніде
 • everywhere - скрізь

Цікаво звернути увагу на так звані римовані складні слова. Вони складаються із двох частин. Зазвичай перша частина має сенс, а друга ні. Зустрічається таке, що кожне слово має окреме значення, а разом вони означають щось інше.

Прикладами римованих складних слів будуть: fifty-fifty (50 на 50), hip-hop (хіп-хоп), Super-duper (супер-пупер) тощо. Такі слова часто використовуються в рекламних компаніях та назвах товарів маркетологами для більш ефективного залучення споживачів, оскільки вони легко запам'ятовуються та не вилітають із голови.

Наприклад, усім відома coca-cola неспроста приваблює своїх шанувальників уже багато років, і навіть маленька дитина легко запам'ятає це слово.

Читай також

Тест на рівень англійської A2

Фразові дієслова

Так звані фразові дієслова, для яких в українській аналогів немає, можуть викликати деяке непорозуміння, тому важливо розібратися з ними і вміти правильно використовувати, щоб не сісти в калюжу. Їхня фішка в тому, що вони не підкоряються правилам і вчити їх треба напам'ять. Ці дієслова несуть смислове значення у певному вигляді. Справа в тому, що значення фразових дієслів у більшості випадків кардинально відрізняється від того дієслова, від якого вони утворені.

Давайте розглянемо кілька прикладів із такими дієсловами як blow – дмухати, ask – питати, take – брати:

 • blow up — explode — The racing car blew up after it crashed into the fence.
 • ask around — ask many people the same question — I asked around but nobody has seen my wallet.
 • take up — start, begin — He took up sports a year ago.

Видно, що два чи три слова, які складають дієслово, схожі на коротку фразу. Звідси й пішла назва – фразові дієслова.

Збережіть у персональний словник: ТОП-100 фразових дієслів

Через те, що правила словотворення дозволяють вивчати англійську системно, процес навчання цим значно прискорюється. Серед фахівців постійно проводяться спроби систематизувати цей процес, таким чином виділивши якийсь набір або зведення правил і таблиць, що допомагає швидко вивчити і зрозуміти словотворення.

На щастя, матеріалів для вивчення та практики більш ніж достатньо, у тому числі у нас в EnglishDom. Головне, що потрібно запам'ятати про правила словотвору, то це те, що вони значно прискорюють процес навчання мови, тому що англійська сама по собі дуже логічна, як, втім, і самі англійці.

 

EnglishDom #надихаємовивчити