Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

16 листопада 2023
9 хв. читати

Займенники в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hey! Сьогоднішня стаття присвячена темі: займенники в англійській мові. Ох вже ця плутанина: "my" і "mine", "something" і "anything", "few" і "little". Сьогодні ми нарешті розберемося у всіх групах займенників в англійській мові, їхніх відмінностях і тонкощах вживання. Let's go!

Займенник в англійській мові (pronoun) - частина мови, що позначає, але не називає прямо предмети, людей, їхні властивості та відносини. Таким чином, займенники лише адресовують нас до вже раніше згаданого предмета або особи.

Mary asked John a question. He answered her. – Мері поставила Джону запитання. Він (Джон) відповів їй (Мері).

Уживання займенників в англійській мові

Отже, у реченні займенник може бути в ролі підмета (I, you, he, she, it, we, they), у ролі додатка (me, you, whom, her, him, it, us, them) або виступати визначенням (my, his, her, your, our, their, its).

We met John at the station. – Ми зустріли Джона на вокзалі.
John asked me to cook dinner. – Джон попросив мене приготувати вечерю.
Her brother came yesterday. – Її брат приїхав учора.

Читай також

Всеукраїнський конкурс для студентів та учнів українських навчальних закладів від Englishdom

Структура займенників

За будовою займенники в англійській мові бувають:

 • Прості (складаються з одного складу: I, all, some, that, this, we, she, they)
 • Складові (з кількох морфем: herself, nothing, himself)
 • Складні (поєднання двох або кількох слів: one another, each other).

Види займенників в англійській мові

Займенники виконують багато функцій у реченні та мають свою класифікацію. Розглянемо їх за групами.

 • Особові займенники в англійській мові 

Позначають особи або предмети з точки зору їхнього ставлення до мовця.

Наприклад, "I" - той, хто говорить, "we" - той, хто говорить, та інша особа, "they" - будь-хто, крім того, хто говорить.

Особисті займенники змінюються за особами, числом, родом і відмінками (називний і об'єктний)

Особові займенників в англійській мові таблиця
Число Особа Відмінок
Називний  Знахідний 
однина  1-ша I [ai] – я me [mi:] – мене
2-га you [ju:] – ти you [ju:] – тебе
3-тя

he [hi:] – він 

she [ʃi:] – вона

it  [it] – воно

him [him] – його

her [hər] – її

it [it] – його

множина 1-ша we [wi:] – ми us [ʌs] – нас
2-га you [ju:] – ви you [ju:] – вас
3-тя they [ðei] – вони them [ðem] – їх

Особисті займенники в називному відмінку в реченні зазвичай відіграють роль підмета, а в знахідному - доповнення.

He is John. – Він Джон («He» — називний).
Mary bought a present for him. – Мері придбала подарунок для нього (him — знахідний).

Знахідний відмінок ще використовується, коли крім особистого займенника в реченні більше нічого немає:

- Who was that? Who called? - Хто це був? Хто дзвонив?
- Me. - Я.

 • Присвійні займенники

Присвійні займенники (мій, твій) в англійській бувають двох видів, виходячи з їхніх функцій: прикметники та іменники.

Таблиця присвійних займенників
Прикметник Іменник

my [mai] –  мій

mine [main] –  мій

your [jʊr] –  твій

yours [jʊrz] –  твій

his [hiz] –  його

his [hiz] –  його

her [hər] –  її

hers [hərz] –  її

its [its] –  його

its [its] –  його

your [jʊr] –  ваш

yours [jʊrz] –  ваш

our [ɑ:r] –  наш

ours [ɑ:rz] – наш

their [ðer] – їх

theirs [ðerz] –  їх

Обидві наведені форми відповідають на запитання "чий?", проте перша (my) вимагає після себе іменник, а друга (mine) не вимагає, оскільки вже має на увазі власне іменник.

This is my computer. – Це мій комп'ютер.
This is yours. – Це твій (yours = твій комп'ютер).

 • Зворотні займенники

Зворотні займенники в англійській мові в українській - відповідають словам "сам(а)", "себе".

Зворотні займенники таблиця

Займенник

Транскрипція

Приклад

myself

[mai’self]

I saw myself in the mirror.

(Я побачив себе в дзеркалі)

yourself

[jɔ:’rself]

Why do you blame yourself?

(Чому ти звинувачуєш себе?)

himself

[him’self]

Anna sent herself a copy.

(Анна надіслала собі копію)

herself

[hər’self]

Ivan sent himself a copy.

(Іван відправив собі копію)

itself

[it’self]

My cat hurt itself.

(Мій кіт поранився)

yourselves

[jɔ:rselvz]

We blame ourselves.

(Ми звинувачуємо себе)

ourselves

[a:’rselvz]

Could you help yourselves?

(Чи не могли б ви допомогти собі (самі)?)

themselves

[ðəm’selvz]

They cannot look after themselves.

(Вони не можуть подбати про себе (самі))

Друга частина цих слів може вам нагадати слово селфі (selfie), яке утворилося від "self" (сам). А перша частина повторює займенники вже згаданих груп.

Взаємні займенники

Взаємних займенників в англійській мові всього два:

each other [i:tʃ 'ʌðər] - один одного;
one another [wʌn ə'nʌðər] - один іншого.

За всіма правилами, "each other" використовуємо тільки коли є 2 особи, а "one another" - більш ніж дві особи.

We think of each other as of an interesting opponent. - Ми ставимося один до одного як до цікавого суперника.
There were many people and they looked at one another. - Там було багато людей і вони дивилися один на одного.

Відповідний прийменник, на відміну від української мови, ставиться перед словами "each" і "one":

We live too far from each other. - Ми живемо занадто далеко один від одного.
They are such good friends they will do anything for each other. - Вони такі хороші друзі, що зроблять один для одного що завгодно.

 • Вказівні займенники

Вказівні займенники в англійській мові вказують на особу, предмет, явища, їхні ознаки, час, не називаючи їх.

Вказівні займенники таблиця
 

Займенник

Переклад

Транскрипція

Приклад

однина

this

це / цей

[ðis]

This car is red. – Ця машина червона.

множина

these

ці

[ði:z]

These shoes are cheap. – Ці туфлі дешеві.

однина

that

той 

[ðæt]

That man in my brother. – Той чоловік– мій брат.

множина

those

ті

[ðəʊz]

Those people are my friends. – Ті люди – мої друзі.

тільки однина

such

такий

[sʌtʃ]

I bought such a nice gift. – Я купила такий добрий подарунок.

тільки однина

(the) same

той самий

[seim]

His T-shirt was the same I wore. – На ньому була така ж футболка, як і на мені.

 • Питальні займенники

Питальні займенники в англійській мові  використовуються для утворення запитань.

Питальні займенники таблиця

Займенник

Переклад

Транскрипція

Приклад

what

що/який

[wɒt]

What is it? – Що це?

who

хто/ кого

[hu:]

Who called? – Хто дзвонив?

which

який / котрий

[witʃ]

Which dress did you buy? –Яке плаття ти вчора купила?

whom

кого / кому

[hu:m]

Whom is this story about? – Про кого ця історія?

whose

чий

[hu:z]

Whose car is it? – Чия це машина?

how

як

[haʊ]

How are you? – Як справи?

why

чому

[wai]

Why are you so sad? – Чоми ти такий сумний?

when

коли

[wen]

When will you arrive? – Коли ти приїдеш?

where

де/ куди

[wer]

Where did you go? – Куди ти ходив?

 • Неозначені займенники

Найбільшою групою займенників вважаються неозначені. Здебільшого вони утворюються поєднанням займенників, які самостійно також виконують функції цієї групи.

До неозначених займенників в англійській мові належать: "some" (somebody, someone, something), "any" (anybody, anyone, anything), "no" (nobody, no one, none, nothing), "many", "much", "few" і "little".

"Some" і "any" позначають певну кількість і вживаються перед іменниками (у множині або незлічуваними). "Some" та його похідні вживаються в стверджувальних реченнях, а "any" та його похідні - у питальних і заперечних.

Do we have any bread? - У нас є хліб?
Yes, I have some. - Так, у мене є трохи.

"No" теж є невизначеним займенником. Щоб уникнути подвійного заперечення, дієслово разом із ним вживається у стверджувальній формі.

I have no brothers. - У мене немає (ніяких) братів.

Розглянемо таблицю похідних займенників.

Похідні займенники таблиця
 

+body

+one

+thing

Використовується

some

somebody – хтось, хто-небудь

someone – хтось, хто-небудь

something – щось, що-небудь

У стверджувальних реченнях.

У питальних реченнях, що виражають прохання або пропозицію.

any

anybody – хто-небудь, усякий, будь-хто, ніхто (у запереченні)

anyone – хто-небудь, усякий, будь-який, ніхто (у запереченні)

anything – що-небудь, усе, ніщо (у запереченні)

У питальних реченнях.

У стверджувальних реченнях.

У заперечних реченнях (за негативної форми дієслова).

no

nobody – ніхто

no one – ніхто

nothing – ніщо, нічого

У заперечних реченнях (при стверджувальній формі дієслова).

Слід зауважити, якщо займенники "somebody", "anyone", "anything", "nobody", "no one", "somebody", "something", "anybody", "nothing", "everybody", "everything" вживаються у функції підмета, то дієслово вживатиметься у формі однини (is, was, закінчення "-s").

Everybody was there in time. - Усі були там вчасно.

Невизначені займенники somebody, someone, anybody, nobody можуть мати закінчення присвійного відмінка іменників.

I found somebody's wallet. - Я знайшов чийсь гаманець.

Many (багато), few (мало), a few (кілька) вживаються перед іменниками, що обчислюються, і відповідають на запитання "скільки?".

He has many friends. - У нього є багато друзів.
She has few friends. - У неї мало друзів.
We rested a few minutes. - Ми відпочили кілька хвилин.

Much (багато), little (мало), a little (небагато) вживаються перед незліченними іменниками або з дієсловами і відповідають на запитання "скільки?".

You work too much. - Ти працюєш занадто багато.
Yes, I know, but I have very little time. - Так, я знаю, але в мене дуже мало часу.
I have a little time for this. - У мене для цього є трохи часу.

Як обрати між I та me

"I" використовується коли є підметом і керує дією.

will make a cake today. – Я сьогодні спечу торт.

Також ми використовуємо "I" коли виконуємо дію з кимось іще.

Mary and I went to the shop. - Мері та я пішли за покупками.

"Me" використовується в непрямих відмінках: мені, мене, мною (коли щось виконується для нас, або дається нам):

Would you do this for me? - Чи не міг би ти зробити це для мене?
Will she reply to me? - Вона відповість мені?

Читай також

Англійська для юристів: лексика та ресурси для вивчення

Висновок

Досліджуйте світ англійських займенників разом із Englishdom! Наша школа англійської мови допоможе сформувати навички для успішного спілкування. Забудьте про "мовний бар'єр" - англійська відкриває двері до нових горизонтів та досягнень.

А щоб перевірити свої знання, можна спробувати наш Онлайн-тренажер. Good luck!

Велика та дружна родина Englishdom