Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

1 жовтня 2018
5 хв. читати

Правила читання в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Рідна мова волею-неволею впливає не іноземну, яку ми вивчаємо, оскільки для кращого розуміння правил і лінгвістичних тонкощів в англійській ми завжди намагаємось знайти дещо подібне в українській. Проте, ця подібність присутня не завжди. Наприклад, англійська фонетика, як би не чинили опір, ніяк не вийде читати приголосні й голосні так само в українській мові, на жаль. Але, не час хандрити, розкладімо все по поличках. C'mon!

Зміст статті:

Спочатку, звернемо увагу на фонетику (phonetics). Від грецького слова «phone», яке означає «звук» або «голос». Фонетика вважається за фундаментальну гілку лінгвістики та наукою, яка вивчає мовні процеси, включаючи утворення звуків мови, їх сприйняття й аналіз як з акустичної, так і з фізіологічної точки зору.

Тісно зв’язана з фонетикою ще одна гілка лінгвістики, відома як фонологія (phonology). Вона прагне пояснити, як мовні звуки поводять себе в мові, фокусується на відмінностях між звуками, дякуючи яким проявляється і відмінність у значеннях. Наприклад, у словах «tea» [ti:] and «trip» [trip] фонема (phoneme), найменша звукова одиниця, «t» одна й та ж, однак, в силу різного оточення, вимовляється вона з іншим відтінком.

Ймовірно, ви вже знаєте, що в англійській мові всього 26 букв: 5 голосних (vowels) й 21 приголосних (consonants); але, не дивлячись на те, що англомовний алфавіт менший, ніж український, варіацій читання букв і їх всіляких поєднань набагато більше. Для наочності в таблицях нижче приведені основні правила:

Читайте також: Склади в англійській мові

Читання основних комбінацій приголосних в англійській мові

Комбінація Транскрипція Позиція Приклад
NG [ŋ] кінцева позиція sacking
[ 's & aelig; kɪŋ]
SH [ʃ] не має значення shrine
[ʃraɪn]
NK [ŋk] не має значення wrinkle
[ 'rɪŋkl]
CH [tʃ] не має значення achieve
[ə'tʃi: v]
WR [r] початкова позиція
передує гласною
wraith
[reɪ & theta;]
TCH [tʃ] слід за короткою голосною watch
[wɔtʃ]
QU [kw] передує гласною desquamate
[ 'deskwəmeɪt]
CK [k] слід за короткою голосною slack
[sl & aelig; k]
WH [h] передує гласною & laquo; o & raquo; whodunit
[, hu: 'dʌnɪt]
WH [w] початкова позиція передує
гласною за винятком & laquo; o & raquo;
whack
[w & aelig; k]
TH [& eth;] початкова позиція службової
частини мови, займенника і
позиція між голосними
the
[& eth; i:]
TH [& theta;] початкова позиція самостійної
частини мови і кінцева
позиція слова
thane
[& theta; eɪn]

Про частини мови в англійській мові

Nota bene: звуки [ð] і [θ] словосполучення «th» і звук [ŋ] в «ng» рахуються найбільше проблемними аспектами вимови в україномовних, які вивчають англійську мову. Тому, для гарної та правильної вимови пропонуємо ознайомитися з відеоуроками нижче:

Вас також може зацікавити: Як ставити наголос в англійських словах і реченнях

Тут можна послухати правильну вимову слів зі звуком [θ] (наприклад, «think»), а тут — слів, які закінчуються на звук [ŋ] (наприклад, «thing»).

read also
Читай також

Чи зможете ви відрізнити Conditional 1 від Conditional 2?

Читання додаткових комбінацій приголосних в англійській мові

Комбінація Транскрипція Приклад

CC

[k]

account [ə'kaunt]

CC

[ks]

eccentric [ɪk'sentrɪk]

SCH

[sh]

schnauzer ['shnouzər]

SCH

[sk]

scheme [ski:m]

BT

[t]

subtle ['sʌtl]

PH

[f]

phenomenon [fɪ'nɔmɪnən]

PT

[t]

pterodactyl [,terə'dæktɪl]

PN

[n]

pneumonia [nju:'məunɪə]

KN

[n]

knife [naɪf]

GN

[n]

foreign ['fɔrɪn]

LM

[m]

salmon ['sæmən]

MB

[m]

bomb [bɔm]

PS

[s]

psychologist [saɪ'kɔlədʒdʒdʒɪst]

RH

[r]

rheumatism ['ru:mətɪz(ə)m]

 

Англійські приголосні, у яких два типи читання

Приголосна Транскрипція Позиція Приклад

G

[g]

передує любій

приголосній,

голосним «a» / «o» /

«u»,,

кінцева позиція

guana

['gwɑ:nə]

G

[dʒ]

передує голосним

«e» / «i» / «y»

gender

['dʒendə]

C

[k]

передує любій

приголосній,

голосним «a» / «o» /

«u»,

кінцева позиція

 

coal

[kəul]

C

[s]

передує голосним

«e» / «i» / «y»/td>

cyanide

['saɪənaɪd]

X

[gz]

передує голосній

під наголосом

executive

[ɪg'zekjutɪv]

X

[ks]

передує приголосній,

кінцева позиція

excited

[ɪk'saɪtɪd]

S

[z]

кінцева позиція

слід після голосної і

дзвінкої приголосної,

поміж голосних

realism

['rɪəlɪz(ə)m]

S

[s]

початкова позиція,

передує глухій

приголосній,

кінцева позиція

слідує після

глухої приголосної

systemic

[sɪ'stemɪk]

Англійські приголосні, у яких один тип читання

Приголосна Транскрипція Приклад

B

[b]

absent ['æbs(ə)nt]

D

[d]

lady ['leɪdɪ]

F

[f]

foam [fəum]

J

[dʒ]

jab [dʒæb]

K

[k]

keeker ['ki:kə]

L

[l]

leader ['li:də]

M

[m]

moaner ['məunə]

P

[p]

pachinko [pə'tʃɪŋkəu]

R

[r]

reddish ['redɪʃ]

T

[t]

telephone ['telɪfəun]

V

[v]

viewer ['vju:ə]

Читання комбінацій голосних під наголосом в англійській мові

Приголосна Транскрипція Приклад

AI

[ei]

waive [weɪv]

OO

[u:]

goose [gu:s]

AY

[ei]

fay [feɪ]

OU

[au]

spouse [spauz]

EA

[i:]

beam [bi:m]

OW

[au]

chowder ['tʃaudə]

EW

[ju:]

pew [pju:]

EE

[i:]

street [stri:t]

OY

[oi]

decoy ['di:kɔɪ]

OI

[oi]

rejoice [rɪ'dʒɔɪs]

AI + R

[ɛə]

stair [stɛə]

OO + K

[u]

crook [kruk]

OU + R

[auə]

sour ['sauə]

OO + R

[ɔ:]

indoor [,ɪn'dɔ:]

EE + R

[iə]

queer [kwɪə]

Читання комбінацій приголосних і голосних в англійській мові

 

Приголосна Транскрипція Позиція Приклад

WOR

[wɜ:]

передує приголосній під

наголосом

bywork

['baɪwɜ:k]

AL

[ɔ:l]

передує

приголосній за виключенням

«k» під

наголосом

football

['futbɔ:l]]

AL

[ɔ:]

передує приголосній «k»

під наголосом

calk

[kɔ:k]

IGH

[ai]


не має

значення

knight

[naɪt]

WA

[wɔ:]

передує

приголосній «r»

swarm

[swɔ:m]

WA

[wɔ]

передує

приголосній у

кінцевій позиції

за виключенням

«r» або

комбінацією

приголосних

want

[wɔnt]

Читання флексії –s/–es у дієслів і іменників

Приголосна Транскрипція Позиція Приклад

–S / –ES

[s]


слідує після

глухого

звуку приголосного

myths

[miθs]

–S / –ES

[z]

слідує після

дзвінкого

звуку приголосного,

звуку голосного

ribs

[ribz]

–S / –ES

[iz]

слідує після «s» / «z» /

«x» / «ch» / «ge» /

«sh» / «tch» / «dge»

coaches

[kəutʃiz]

Читання флексії –ed у дієслів:

Приголосна Транскрипція Позиція Приклад

–ED

[t]


слідує після

глухого

звуку приголосного

washed

[wɔʃt]

–ED

[d]

слідує після

дзвінкого

звуку приголосного,

звуку голосного

occurred

[ə'kɜ:d]

–ED

[id]

слідує після «t» / «d»

folded

[fəuldɪd]

read also
Читай також

Метавсесвіт Englishdom

Заключення

Надіємося, що ця стаття була для вас пізнавальною і корисною, і, не дивлячись на розмаїття правил і нюансів у англійській мові, відтепер ви зможете легко і просто читати англійські букви.

І щоби цей процес йшов скоріше і ефективніше, не забувайте тренувати вимову скоромовками, одну з них ви можете потренувати з відео вище.

По-перше, tongue twisters тренують і приводять у тонус м’язи, які беруть участь в мові. По-друге, дякуючи їм ви зрозумієте які саме звуки викликають труднощі. І в кінці, скоромовка — відмінна розминка.

Обирайте курси англійської онлайн від Englishdom. Читайте англійською мовою коли зручно та де завгодно! Наша програма дозволяє гнучко пристосовувати навчання до вашого графіку і робить опанування мови легким та доступним.

Speak English correct and stay focused ;)

Велика та дружня родина EnglishDom