Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

1 квітня 2024
13 хв. читати

Різниця між Either, Neither й Both

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

What's up, friends! Сьогодні розберемо різницю між both either neither. Думаєте, це легко? We don't think so! Тут уся справа в нюансах, контексті та заперечних реченнях. Тож сьогодні розподілимо все по поличках - дізнаємося значення цих слів, вживання, розглянемо приклади та запропонуємо вам вправу для закріплення матеріалу. Let's go!

Вживання Either, Neither і Both

Зазвичай слова-визначники бінарно пов'язані одне з одним; іншими словами, both either neither використовуються для зв'язку або з'єднання двох сутностей (люди, об'єкти, абстракції) ствердно, або негативно.

Проблема в тому, що "both", "either" і "neither", а особливо "both", мають різні функції. Залежно від контексту, їх можна розглядати як квантифікатори (покажчики множини), прикметники, займенники, сполучники або прислівники.

Використання both either neither у реченнях насправді доволі просте, але перш ніж перейдемо до особистостей, запам'ятаймо найважливіше:

 • вони використовуються тільки стосовно двох об'єктів, тільки до пари;
 • "both" і "neither" мають прямо протилежне значення: "обидва" і "жоден", а "either" використовується, коли потрібно зробити вибір на користь одного або іншого;
 • "neither" не вживається в заперечних реченнях. В англійському реченні не може стояти одразу два заперечення (заперечне дієслово та займенник "neither").

  А тепер детальніше.

Читай також

Навчальні серіали англійською для рівня Intermediate

Both

Транскрипція/переклад: [boʊθ] / "обидва", "і цей, і той", "і той, і інший".
Значення: визначник (предетермінатив), займенник. Зазвичай об'єднує двох єдиною правдою. Фраза both "A" and "B" означає "як А, так і В".

Уживання: може бути використано як займенник для позначення двох речей (або людей), які вже були згадані.

- Do you want the blue balloon or the red balloon?
- Ви хочете синю чи червону кульку?
- I'll buy both (the blue one and the red one).
- Я куплю обидві.
 • З іменниками в од. числі (both + noun (singular) + and + noun (singular).
Would you like your sandwich with cheese or chicken? - Both.
Ти б хотів бутерброд із сиром чи куркою? - І з тим, і з іншим.
Such situations require both justice and reconciliation.
У таких ситуаціях необхідне і правосуддя, і примирення.
She speaks both English and Arabic.
Вона говорить і англійською, і арабською.
They have both a cat and a dog.
У них є і кіт, і собака.
He is both an actor and a director.
Він і актор, і режисер.
 • З іменниками у множині (both + plural noun).
She speaks both languages.
Вона розмовляє обома мовами.
 • З прикметниками (both + adjective + and + adjective).
He's both tall and handsome.
Він одночасно і високий, і привабливий.
I'm both happy and confused at the same time!
Я одночасно і радий, і збентежений!
I have had a long, hard day and I'm both tired and hungry.
У мене довгий важкий день, і я одночасно і втомився, і голодний.
 • Може вживатися з прийменником "of" (частіше у США), але тільки якщо після нього стоїть займенник: особистий, присвійний або вказівний:
I'd only been in about two fights in my life, and I lost both of them.
У мене було всього дві бійки за все життя, і обидві я програв.
 • Можна використовуватися "both" або "both of" перед визначниками (my, his, these, the тощо) та іменниками у множині.
Both (of) my friends arrived late to class.
Обидва моїх друга запізнилися на урок.
Both of the wheels wobble too much.
Обидва колеса занадто хитаються.
A prize was given to both of the players.
Приз дістався обом гравцям.
 • Коли використовуємо "both" без "of", то опускаємо артикль "the".
Both parents were nervous.
Обидва батьки нервували.
 • "Both of" з об'єктним займенником (object pronoun).

При використанні "both" з об'єктним займенником (me, you, him, her, it, us them), нам потрібен прийменник "of" перед цим займенником.

Неправильно: "He has invited both us".
Правильно: "He has invited both of us".
Неправильно: "I'll take both them".
Правильно: "I need to speak to both of you".
 • Дієслово з об'єктним займенником + both (verb + object pronoun + both).
  Можна використовувати "both" після об'єктного займенника.
I hope they invite us both (I hope they invite both of us).
Сподіваюся, вони запросять нас обох.
Do you need them both? (Do you need both of them?).
Тобі вони обидва (обидві) потрібні?
The teacher sent them both to the principal's office.
Учитель відіслав їх обох до кабінету директора.
 • To be + both

"Both" йде після "to be" (або допоміжних дієслів, на кшталт "have", а також після модальних дієслів).

He is both intelligent and agile.
Він і розумний, і моторний.
My brother and I are both ready for the trip.
Мій брат і я - ми обидва готові до подорожі.
We were both happy with our results.
Ми обидва були задоволені нашими результатами.
 • Модальне дієслово + both + дієслово (modal verb + both + verb).
My parents can both speak French.
Мої батьки обидва можуть говорити французькою.
They should both try harder.
Їм обом потрібно старатися краще.
My brothers would both be shocked if they knew the truth.
Обидва моїх брати були б шоковані, якби знали правду.
 • Ми не використовуємо "both" у негативних структурах. Замість цього ставимо "neither".
Неправильно: "Both of them are not ready".
Правильно: "Neither of them are ready".

Either

Транскрипція/переклад: ['i:ðər] (американський варіант), ['aɪðər] (британський варіант) / "або той, або інший", "будь-який із двох".
Значення: є займенником, визначником, сполучником або прислівником, і супроводжується стверджувальним дієсловом в однині. У заперечних реченнях означає "ні той, ні інший" або "жоден із двох", у стверджувальних - "або той, або інший". Ще в сучасній англійській є значення "і той і інший".

Вживання: здебільшого використовується в запитаннях або заперечних реченнях замість "also" або "too". Використовується як сполучник для вираження альтернатив та/або вибору між двома (а іноді й більше) речами.

 • Вживається з дієсловом у однині (іноді використовують і в множині, хоча це і граматично неправильно).
There are only two options and I'm not interested in either of them.
Є тільки 2 варіанти, і я не зацікавлений у жодному з них.
Has anyone stayed in either of these places?
Хто-небудь зупинявся в якомусь із цих місць?
Either you or John has to finish the report before 5pm.
Або ти, або Джон мають закінчити цей звіт до 5.
You can have either the red shirt or the blue shirt (but not both)
Ти можеш взяти або червону, або синю сорочку (але не обидві).
Either you leave the building now or I'm calling the police.
Ти або покинеш будівлю зараз же, або я викличу поліцію.
Either you apologize, or I'll never speak to you again. Або ти вибачаєшся, або я не буду з тобою більше розмовляти.
 • Використовується як визначальник перед іменником в однині.
Do you want it ready for Thursday or Friday? - Either day is fine for me.
Тобі потрібно це до четверга чи до п'ятниці? Будь-який із цих днів підійде.
 • Можна використовувати "either" перед визначником (my, his, these, the etc.) та іменником у множині.
We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents.
I haven’t read either of these books.
I don’t want either of those apples. Do you have one that is not rotten?
 • При використанні "either" з об'єктним займенником (you, us, them) нам потрібен прийменник "of" перед цим займенником.
I don't think he is going to invite either of us.
Я думаю він не запросить нікого з нас.
Which photo do you like more? - I don't like either of them.
Яка фотографія тобі подобається більше? - Жодна з них мені не подобається.
I think I left my keys and wallet at the office. I don’t want to lose either of them.
По-моєму я забув свої ключі та гаманець в офісі. Я б не хотів втратити ні те, ні інше.
 • "Either" може бути використано й окремо. Це означає, що вибір не має значення, конкретна альтернатива не важлива. Іноді воно супроводжується займенником "one".
Would you like coffee or tea? - Either (one).
Тобі каву чи чай? - Будь-який варіант підійде.
Would you like your sandwich with cheese or chicken? - Either.
Ви б хотіли бутерброд із сиром чи з куркою? - Хоч із чим (хоч із куркою, хоч із сиром).
 • Може бути використано наприкінці негативного речення, якщо ви згодні з чимось негативним, сказаним кимось іншим. Це схоже на значення "too" і "also", які використовуються в стверджувальних реченнях.

I wasn't thirsty. - I wasn't either (неправильно: "I wasn't too").
Я не хотів пити. - Я теж.
I've never been to Portugal. - I haven't either.
Я ніколи не був у Португалії. - Я теж.
I didn't go to class yesterday. - I didn't either.
Я не ходив на заняття вчора. - Я теж.

Перший підсумок: у чому ж різниця між "either" і "both"?

Both - і те й інше одночасно, одразу. Можливі обидва варіанти (можу випити і каву, і шоколад одразу).
Either - теж можливі обидва варіанти, але тільки в різний час (він може бути і американцем, і канадцем, тільки одним із них на цей момент).

Neither

Транскрипція/переклад: ['ni:ðər] (American English); ['naɪðər] (British English) / "ні той, ні інший", "жоден із двох".
Значення: є заперечним словом і супроводжується стверджувальним дієсловом в однині. Є негативною формою "either". Either neither різниця важлива складова інгліш граматики, тож поїхали!

Вживання: зазвичай вживається як визначальник перед іменником в однині.

 • Використовується в тих випадках, коли нам не підходить жоден із двох варіантів. Також може вживатися з прийменником "of", якщо після нього стоїть займенник.
Neither of us felt like sitting around on our ass all night.
Нікому з нас не хотілося сидіти тут на дупі всю ніч.
 • Можна використовувати "neither of" перед визначником (my, his, these, the etc.) та іменником у множині.
Neither of my friends came to class today.
Ніхто з моїх друзів не прийшов на заняття сьогодні.
Neither of their parents understood what the baby was trying to say.
Ніхто з їхніх батьків не розумів, що намагається сказати дитина.
Neither of our cars has enough petrol, so we have to take the bus.
У жодної з наших машин немає достатньо бензину, тому нам доведеться сісти на автобус.
 • У заперечних реченнях часто використовується як частина короткої відповіді, коли хтось каже щось негативне, і ви з цим згодні.
I have never been to Switzerland.
Я ніколи не був у Швейцарії.
Neither have I (Me neither).
Я теж.
I don't even want to go there.
Я і їхати туди не хочу.
Neither do I.
Я теж.

Важливо: поширена помилка - подвійного заперечення в англійській немає. (Неправильно: "Neither answer is not correct". Правильно: "Neither
answer is correct". Після "neither" ставиться дієслово без заперечення.

Українською ми говоримо "жодна з відповідей не є правильною". В англійській це буде "жодна з відповідей не є правильною".

Would you like your sandwich with cheese or chicken? - Neither. I’m on a diet.
Ви б хотіли бутерброд із сиром чи з куркою? - Ні з тим, ні з іншим. Я на дієті.
 • Якщо вже є заперечення в реченні, використовуємо "either" щоб уникнути подвійного заперечення.
don’t have either time or money.
Я не маю ні часу, ні грошей.
can’t come either.
Я теж не можу прийти.
 • Можна використовувати окремо.
- Would you like a blue tie or a green tie?
- Яка тобі краватка: синя чи зелена?
- Neither (neither tie)
- Жодної.

Правило Neither ... nor ... nor

Продовжуючи тему: Either neither різниця. Нам є вам що додати...

"Neither... nor" використовується як сполучник. Це протилежність "both... and...". Якщо дієслово слідує після цієї фрази, то в нього форма однини (+s).

Neither John nor Fred likes doing the dishes ("Both John and Fred don't like doing the dishes").
Ні Джон ні Фред не любить мити посуд.
I need neither the red shirt nor the blue shirt.
Мені не потрібна ні червона ні синя сорочка.
I neither smoke nor drink.
Я не курю і не п'ю.

Вправи на вживання Both Either Neither

Відповіді - під відео. But try your best first!

1. I don’t support any football team.
Me neither / Me too / Neither did I

2. I didn’t take it.
Neither did I / Neither didn't I / Neither do I

3. Neither of these _______ Italian.
restaurants is / restaurant is / restaurants are

4. Both of my _______ very kind.
friend is / friends is / friends are

5. You can take _______ a bus or a subway to get there.
neither / either / both

6. Neither of them _______ speak French.
could not / - / could

7. I like _______ hunting _______ scuba diving.
both, or / and, and / both, and

8. They _______ sound great, _______ connected to the record.
neither, both / both, both / both, and

9. Where were your kids yesterday? _______ at school.
Both are / Both were / Neither

10. Would you like beer or whiskey? _______ I'm a non-drinker.
Both / Either / Neither

The answers:

1. Me neither; 2. Neither did I; 3. restaurants is; 4. friends are; 5. either; 6. could (-); 7. both, and; 8. both, both / both, and; 9. Both were; 10. Neither.

Читай також

Як поставити розділове запитання в англійській мові

Висновок

Сподіваємося, усе прояснилося з цими парними займенниками. Ну, і звичайно ж, просто зрозуміти either, neither правила – недостатньо, потрібна регулярна практика. Напишіть свої приклади в коментарях!

Ми бажаємо вам both захоплених занять and цікавих бесід англійською, а також neither problems nor troubles on your path of learning!

Велика та дружна родина Englishdom